Een mede-eigenaar bezit in totaal meer dan de helft van de aandelen bezit >5000/10000.

Word je eigen syndicus

1.50K keren bekekenAlgemene Vergadering

Een mede-eigenaar bezit een handelszaak op het GLV en verder 5 app met bergingen en stpl. zodanig dat deze in totaal meer dan de helft van de aandelen bezit >5000/10000. Betekent dit dat hij een blokkeringsmeerderheid heeft op een alg vergadering

Deze mede-eigenaar is door de rechtbank vrijgesteld van bijdrage in de kosten voor onderhoud van een aantal kosten voor onderhoud omdat hij er gewoonweg geen gebruik van kan maken. Evenwel als hij niet moet bijdragen in kosten van bvb onderhoud liftkosten of poetsen van inkomhal (waarvan hij vrijgesteld is door het vonnis van de rechtbank) is hij dan stemgerechtigd op een AV als men bvb gaat beslissen om een poetsfirma aan te stellen ? Tellen de quotiteiten van zijn brasserie op het GLV dan niet mee op de AV wat betreft de stemming hierover en kan deze AV vergadering überhaupt wel doorgaan als hij niet aanwezig is op deze AV ?

 

 

Wanneer een mede-eigenaar op een AV wettelijk meer stemmen heeft dan de andere mede-eigenaars samen dan wordt het aantal stemmen dat hij heeft gereduceerd tot het totaal van de andere mede-eigenaars. De wetgeving zegt immers:

“Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.”

Wat betreft of de mede-eigenaar al dan niet kan meestemmen over kosten waar hij niet in moet bijdragen moet ik het antwoord schuldig blijven. Als het vonnis van de rechter daarover niks zegt ligt dat natuurlijk moeilijk. De enige optie die ik zie is om daarover duidelijkheid te vragen aan de rechter. Het lijkt mij overigens ook wel een vreemd vonnis omdat ik weet heb mede-eigenaars die geprobeerd hebben om te procederen om niet te moeten meebetalen aan de lift omdat ze er geen genot van maken (er was ook geen kelder). Daar heeft de rechter geoordeeld dat de mede-eigenaars in kwestie op de hoogte waren van de basisakte bij de aankoop van hun appartement en er zich dus ook bij neer moesten leggen. Hoewel uw situatie analoog lijkt te zijn met de lift, heeft de rechter in uw geval blijkbaar anders geoordeeld.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This