Domineert het huishoudelijk reglement op een gerechterlijke uitspraak (vredegerecht)?

Word je eigen syndicus

1.52K keren bekekenBoekhouding VMEBetalingen mede-eigenaars.

De syndicus vraagt de betaling van zowel de afrekening/vorig boekjaar als voorschot 1° kwartaal op voor dat de rekening/vorig boekjaar en de begroting/lopend boekjaar door de AV goedgekeurd zijn.

In ons huishoudelijk reglement staat duidelijk dat hij deze rekeningvoldoening en opvraging voorschot maar kan doen na goedkeuring van de rekening en goedkeuring van de begroting.

Hij roept twee uitspraken van het vredegerecht aan als bevestiging van zijn handelen (die baseren zicht op de noodzaak dat de syndicus betalingen moet kunnen doen).  Hij dreigt dan met gerechtelijke procedure.

Bij ons is ook een ‘buffer’ voorzien voor betalingen in het begin van het lopende boekjaar.

Kan ik wachten de afrekening en het voorschot te voldoen na de AV waarin deze beide goedgekeurd zijn ?

Het is ons iets onduidelijk wat u bedoelt met ”huishoudelijk reglement”.

 

Laten wij uitgaan van het meer algemene geval waar u, dikwijls door aankoop, u akkoord verklaard hebt met de voorgelegde basisakte.

 

Deze is dan ook bindend voor u en de gemeenschap.

 

Wij maken uit uw beschrijving op dat uw syndicus uitspraken aanhaalt uit de jurisprudentie die geen rechtstreeks verband hebben met uw gebouw.

 

Wij durven stellen dat de syndicus op dezelfde manier gebonden is aan de vastgelegde leefregels als u door het aanvaarden van de opdracht  ”syndicus”.

 

In de daaraan voorafgaande besprekingen kon hij kennis nemen van de werkwijze die hem binnenkort werd opgelegd, eventueel wijzen op de moeilijkheden en gevaren ervan, uiteindelijk heeft niemand hem verplicht de opdracht te aanvaarden.

 

Belangrijk is uiteraard dat de in uw gemeenschap aanvaarde werkwijze er voor zorgt dat de syndicus steeds over voldoende fondsen bezit, zonder hiaten.

 

Nu eenzijdig inhouden van fondsen is geen oplossing.

 

Plaats op de agenda van de volgende vergadering een agendapunt waarin u de syndicus vraagt de regels binnen uw gemeenschap te respecteren en hem voorstelt, dat, indien dit voor hem onmogelijk is, hij zijn ontslag indient.

ik heb recent het volgende geleerd (als nieuwe Voorzitter RvME)  ivm  “huishoudelijk reglement”

–  verouderde nomenclatuur, beter  Reglement van Orde (RvO)

–  geen juridische waarde

– moet gezien als “onderhands contract” dat vrijwillig wordt aangegaan

– in geval van ernstige betwistingen/problemen  is de AV en vervolgens de Vrederechter aan zet

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This