Dient een VME te stemmen voor het binnenbrengen van een fiberkabel in de trapzalen (gemene delen) ?

Word je eigen syndicus

1.11K keren bekekenSyndicus

Zie Wetgeving Art 577-2 par 10

De syndicus laat dit stemmen op een AV, (2/3) persoonlijk dacht ik dat enkel een melding noodzakelijk was, indien je conform werkt zoals de wet voorschrijft ?

Vervolgens maakt syndicus melding dat Fiberkabel plaatsing niet valt onder de rubriek diensten nutsvoorzieningen zoals de Wet voorschrijft…..?

Kan ik met een aangetekend melding maken om de werken te starten, en is dan de syndicus verplicht om de hoofd-fiberkabel te laten binnenbrengen in de technische ruimte van het garagecomplex?

lebragard Vraag beantwoord september 16, 2023

20h13 11 Sept 2023,

ed, ons land is een van de meest bekabelde ter wereld: fiber, Coax, Twisted Pair,…de hoger vermelde historische wet geeft de telecom toe leveranciers het recht hun infrastructuur ( fiber, Coax,..) niet alleen tot in de technische kelderruimte van het gebouw maar tevens tot in de verticale schachten potentieel aan te bieden, daarmee hoopt men nieuw cliënteel te werven en nog betere krachtigere snellere bedrijfszekere stabielere pakketten aan bestaande klanten met een vrij lage ES (Error Seconds) en zelfs SES (Severily Error Seconds) en een beschikbaarheid van minimaal 99,998 % ten voordele van het potentieel (nieuw) cliënteel 

azerty_ Vraag beantwoord september 11, 2023

20h31 12 Sept 2023,

vme en/ of syndicus hebben er weinig baat bij deze evolutie (daar men hoopt op nieuwe clienten en upgrade bestaande dewelke hen meer recuring Montjuïc revenu opbrengt) draagt de telecomproviders de eenmalige installatiekost van de onder aannemer en ontlast de vme van deze eenmalige investering kost 

azerty_ Vraag beantwoord september 11, 2023

Sommige syndici (allicht om zich in te dekken ) wensen dit te agenderen het valt echter te verwachten dat het vereiste quorum ruimschoots zal gehaald worden 

azerty_ Vraag beantwoord september 11, 2023

20h27 ed,

Kan

en of wil je niet wachten kan je inderdaad de syndicus tot bekwame spoed aanmanen via aangetekend schrijven

azerty_ Vraag beantwoord september 11, 2023

De syndicus laat dit stemmen op een AV, (2/3) persoonlijk dacht ik dat enkel een melding noodzakelijk was, indien je conform werkt zoals de wet voorschrijft ?

Syndicus handelt in deze “correct” en volgt de procedure zoals voorzien in art.577-2 = art.3.82 NBW

Procedure voorziet dat de syndicus na de kennisname (aangetekend schrijven) binnen de twee maand daarop volgend verzet kan aantekenen. Aangezien de syndicus daarover niet kan beslissen moet deze een (B)AV organiseren zodat de AV een beslissing kan nemen. Onderneemt de syndicus niet is het een stilzwijgende goedkeuring en kunnen de werken doorgaan.

Pluim voor de syndicus !

  Art. 3.82. Veranderingswerken

……

§2

Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste per aangetekende zending waarin het adres van de afzender is vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur. De mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf werken ter optimalisatie van de infrastructuur uit te voeren, in welk geval zij op de in dit lid vermelde wijze de andere mede-eigenaars en de operator op de hoogte moeten brengen van hun voornemens. Deze werken nemen een aanvang binnen zes maanden na ontvangst van hun aangetekende zending.

lebragard Vraag beantwoord september 16, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This