Is de AV geldig of niet

Word je eigen syndicus

836 keren bekekenAlgemene Vergadering

Het aanwezigheidsquorum bepaalt de minimale aanwezigheid die vereist is om een algemene vergadering te laten doorgaan en beslissingen te nemen met betrekking tot de mede-eigendom.

Als VME kunt u de vergadering alleen rechtsgeldig beginnen indien aan het begin van de vergadering een enkel of dubbel quorum is bereikt:

  • Een dubbel quorum houdt in dat meer dan de helft van de mede-eigenaars bij het begin van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en dat zij samen ten minste 50% van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten.
  • Een eenvoudig quorum houdt in dat de bij het begin van de vergadering de aanwezigen of vertegenwoordigde mede-eigenaars ten minste 75% van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten.

Als ik het dan goed begrijp,

moet op onze vergadering 88 eigenaars aanwezig zijn van de 174 (9240 aandelen) om rechtsgeldig te kunnen vergaderen.

Er zijn maar 87 eigenaars aanwezig met 5083 aandelen van de 9240.

Als ik dan de 75% regel toepas:

75 % van de 9240 aandelen is 6930 aandelen en er zijn er maar 5083.

Is deze vergadering rechtsgeldig?

lebragard Vraag beantwoord januari 22, 2023

De AV vergadering is rechtsgeldig = meer dan de helft aanwezig en ten minste de helft van de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigt. Enkel of dubbel quorum = niet de wet , wel meer dan de helft + minstens de helft aandelen en/of aanwezigen meer dan 3/4 van de aandelen.

de wet mede-eigendom : art.3.87

§5. De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten.

….

  De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.
Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

Eens de aanwezigheidslijst is opgemaakt, kan worden nagegaan of het aanwezigheidsquorum behaald werd.

Dit is in twee gevallen zo:
1. Ofwel, wanneer aan het begin van de algemene vergadering (1) meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is, en (2) voor zover zij minstens de helft van de aandelen in de gemene delen bezitten.

2. Ofwel, wanneer aan het begin van de algemene vergadering, de mede-eigenaars die
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemene delen bezitten

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Posted new comment januari 22, 2023

Oeps foutje als er 174 mede-eigenaars zijn en er zijn er 87 aanwezig …..dan is dit minder als de helft….dus AV ongeldig.

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link