Datum jaarlijkse Algemene Vergadering

Word je eigen syndicus

309 keren bekekenAlgemene Vergadering

Meen begrepen te hebben dat de datum waarop de jaarlijkse AV gehouden wordt moet opgenomen worden in het Reglement van Interne Orde (opgave van een 14-daagse periode).

Moet dat een 14-daagse periode zijn of mogen we bv ook de laatste vrijdag van de maand xxxx weerhouden (volgens de syndicus kan/mag dat niet ?)

HeiMedeEig Vraag beantwoord december 5, 2023

Inderdaad sinds 2019 , moeten de organisatorische bepalingen mbt. de algemene vergadering opgenomen zijn in het RIO. (voordien stonden deze in het reglement van mede-eigendom)

Moet dat een 14-daagse periode zijn of mogen we bv ook de laatste vrijdag van de maand xxxx weerhouden

De wet zegt :

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

  § 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Vastgelegde periode ……= de vastgestelde 15 (vijftien) daagse periode .

en

Art. 3.85. Statuten en reglement van interne orde (577-4 §1)

§3. Er wordt een reglement van interne orde opgesteld bij onderhandse akte.

 Het reglement van interne orde bevat minstens:
1° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering, evenals, in voorkomend geval, het door de algemene vergadering bepaalde bedrag overeenkomstig artikel 3.88, § 1, 1°, c);


2° de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;


  3° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.

Dus de periode van 15 dagen moet in het RIO komen. (wet dwingend van toepassing…daar kan men niet om heen)

lebragard Vraag beantwoord december 3, 2023

22H 5/12/2023,

Dient tevens publiek geafficheerd worden op VME adres

lebragard Posted new comment december 6, 2023

uiteraard staat zo ook in art.3.87 ……vraag = RIO

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This