Contract aannemer zonder datum en zonder vermelding met- of zonder BTW?

Word je eigen syndicus

74 keren bekekenSyndicus

Beste,

Onze syndicus heeft 3 jaar geleden op eigen houtje een tuinaannemer aangesteld zonder medeweten van de Rvme en VME, dit werd ook nooit ergens besproken, ook niet op een AV. Hij zegt dat dit wel besproken werd op een vergadering van de beheerraad eind 2019 maar dit staat nergens geschreven en niemand van de RVMe weet dit of kan het zich herinneren (ik ook niet) er wordt ook nooit een verslag gemaakt van die vergaderingen,

….plots stond er bij ons een nieuwe aannemer. Wij hebben laatst contact gehad met de vorige aannemer en die zegt dat hij onze syndicus eind 2019 had gezien en de syndicus heeft hem dan gezegd dat hij niet meer moest komen..

Ik heb nu ook het contract gevonden op onze opensyndic en op dat contract staat geen datum, er staat een bedrag vermeld voor de werken maar er staat niet bij of het met of zonder btw is…blijkbaar is het bedrag zonder btw. Op het contract staat ook niet vermeld voor welk jaar de offerte geldig is…

De syndicus heeft het contract ondertekend met zijn stempel en handtekening maar hierop staat ook geen datum van ondertekening.

Dus volgens mij is dit contract niet geldig?

lebragard Vraag beantwoord december 24, 2022

. Hij zegt dat dit wel besproken werd op een vergadering van de beheerraad eind 2019 maar dit staat nergens geschreven en niemand van de RVMe weet dit of kan het zich herinneren…..

Noch de syndicus en/of samen met de raad van mede-eigenaars kan zomaar iets beslissen…beslissingen worden genomen door de VME/AV. (uiteraard kan de raad volmacht krijgen van de AV en de syndicus kan wettelijk daden stellen bij hoogdringendheid….)

Indien de syndicus steeds op eigen initiatief handelt gaat deze in de fout.

Of het contract al dan niet geldig is maakt niet veel uit ,doe een aangetekend schrijven (bezwaar) zowel aan de syndicus als aan de tuinaannemer , ondertekend door de raad.

Uiteraard moeten er stappen gezet worden….andere syndicus , wederzijds vertrouwen moet er zijn en zoals reeds aangegeven in vorige “post” syndicuscontract/VME , duidelijk voor iedereen. Een syndicus die een “eigenbereid” beheer doet , kan niet. Het is de VME/AV die beslist en de syndicus voert of laat wat er beslist is “uitvoeren”.

lebragard Vraag beantwoord december 24, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link