Bouwovertreding ?

Word je eigen syndicus

611 keren bekekenReglement van Interne Orde

Beste,

2 van onze mede-eigenaars veranderen grote gemeenschappelijke delen naar hun eigen zin zonder aanvraag, agendapunt of goedkeuring van andere eigenaars.

Toekomstgericht gaat dit nog gebeuren.

Indien deze werken starten,kunnen wij dit laten stilleggen tot er een goedkeuring is

De Syndicus wordt gewoonweg genegeerd .

Graag advies.

Dank.

lebragard Vraag beantwoord juni 18, 2024

2 van onze mede-eigenaars veranderen grote gemeenschappelijke delen naar hun eigen zin zonder aanvraag, agendapunt of goedkeuring van andere eigenaars.Toekomstgericht gaat dit nog gebeuren.

Indien deze werken starten,kunnen wij dit laten stilleggen tot er een goedkeuring is

Blijkbaar is het een kleine VME ? Is er een raad van mede-eigendom ? Werken stilleggen kan altijd , geweld , ruzie , escalatie ..politie , deurwaarder…..

Wat er bij u gebeurt , Kan Dus Niet….wie het “mein en het dein” niet respecteert gaat van kwaad naar erger. De VME/AV moet kordaat optreden hetzij via een bijzondere algemene vergadering zodat men deze “veranderingen” kan bespreken met besluitvorming om al dan niet “alles” terug in de oorspronkelijke staat te brengen/herstellen. Uitgangspunt is en moet zijn de algemene vergadering beslist . Géén enkele mede eigenaar heeft een beschikkingsrecht over de gemene delen , behoudens andere bepalingen vervat in de statuten. Noch de syndicus noch een mede eigenaar kan zelf beslissen mbt. werken aan de gemeenschappelijke delen , enkel de AV heeft die hoedanigheid , dat exclusief recht om te beslissen.

De Syndicus wordt gewoonweg genegeerd .

Tot daar aan toe , maar dat men de VME/AV negeert kan echt niet ! Zoek gelijkgezinden , agendapunt….en preventief optreden met duidelijke afspraken eventueel een privaatrechtelijk boete voorzien bij recidief gedrag.

Syndicus kan wel conform de bepalingen in de statuten (in de meeste statuten staat dat de syndicus zal waken over de rust in het gebouw , over het behoorlijk onderhoud van de gemeenschappelijke delen…ect) die mede-eigenaar(s) die de statuten niet respecteert , aanschrijven/bevragen…zodat de orde en rust mss terugkeert ? In harmonie kort bij elkaar samen leven = appartementsgebouw , kan , als eenieder de leefregels en reglementen respecteert …..

lebragard Vraag beantwoord juni 18, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This