fbpx

bouw van een overkapping op privé-terras

Word je eigen syndicus

1.02K keren bekekenUitvoering van Werken

Een van de mede-eigenaars heeft enkele dagen geleden een overkapping geplaatst op het terras. de overkapping bestaat uit een metalen constructie, die een glazen dak draagt.
Hiervoor is geen goedkeuring gevraagd aan de algemene vergadering, het is zelfs niet gemeld aan A.V. of syndicus.

moet ik als mede-eigenaar en syndicus hier op reageren? onmiddellijk of pas op de algemene vergadering ( voorzien voor begin maart) De betrokken eigenaar is al verschillende jaren niet meer naar een algemene vergadering willen komen. Meent blijkbaar dat regels e.d. voor haar niet gelden.

Artikel 6.1 van ons Huishoudelijk Reglement luidt als volgt:
\”Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de vereniging van mede-eigenaars, buiten de bemuring of beglazing van het privégedeelte van de woning permanente of semipermanente constructies aan te brengen. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan aanbouwen, bekabeling, afvoerleidingen, buizen, satellietschotels, antennes, schermen, airco’s enzovoort.\”
artikel 8 van de basisakte zegt
Artikel 8: STIJL EN UITZICHT
Aan de stijl of het algemeen uitzicht, evenals aan de schildering van de gebouwen mag niets veranderd worden, zelfs indien het veranderingen van privatieve zaken betreft, tenzij met akkoord van de algemene vergadering der mede-eigenaars, beslissend met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen.
Dit betreft onder meer de ingangsdeuren van de privatieve vertrekken, de vensters, de blinden en vensterluiken, de zonneweringen, de leuningen, de balkons, de glasgordijnen en alles wat van buiten uit zichtbaar is, zelfs de schildering. De algemene vergadering van mede-eigenaars stelt eenvormige voorschriften op betreffende de nog aan te brengen voorwerpen of afwerkingen die onder de bepalingen van dit artikel vallen.

Vraag beantwoord

Bewuste mede-eigenaar is in de fout. Werken aan de gemeenschappelijke delen vereist een toelating/goedkeuring van de AV.
Art. 577-7.

  • 1.De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:

  1. a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1
  2. b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4°

Als syndicus kan/moet u hierop reageren , de statuten en reglementen dient men te kennen en te respecteren , geldt zowel voor de eigenaars/bewoners als voor de beheerder/syndicus.

Voor die niet toegelaten terras-overkapping heeft betrokkene niet de volstrekte meerderheid +1 voor nodig maar wel :

  • 2/3 meerderheid = werken aan de gemene delen art.577-7

Bijkomend : verankerd aan de gemene muur = blokpolis , voorziet dat de betrokkene zelf instaat igv. Schade aan de constructie, storm , glasbreuk ect. per slot is het zijn privé constructie en niet die van de VME ! ( is het een volledig gesloten constructie is 4/5 meerderheid nodig en aanpassing statuten !)

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This