fbpx

Binnen hoeveel tijd moet een syndicus antwoorden op een mail?

Word je eigen syndicus

1.95K keren bekekenSyndicusgeburen schutting
0 Comments

In de mail van juli kwam deze vraag naar voor .

ook wij hadden dit antwoord kunnen gebruiken indien het antwoord iets meer duidelijkheid zou gebracht hebben met een simpel antwoord ipv verwijzingen naar artikelen.

Wij stelden een vraag aan syndic via mail voor het plaatsen van een extra schutting tussen ons en kregen hier na 3 weken nog geen antwoord op.

We plaatsten de extra schutting toch en werden nu aangetekend aangeschreven dat dit verwijderd moet worden, vandaar…

Alvast bedankt.

dilbecchabis Vraag beantwoord juli 5, 2020

De relaties tussen VME en syndicus worden beheerst door de wet, basisakte en syndicusovereenkomst, desgevallend deontologie B.I.V.

 

Over het algemeen zal u in het syndicuscontract de kostenvergoeding vinden toepasbaar voor de aan de syndicus opgelegde wettelijke taken, mogelijk ook een forfaitaire prijs voor het verstrekken van de inlichtingen vervat in B.W. 577-11, uitzonderlijk de kost voor het bijeenroepen van een BAV en zelden de overeengekomen tariefprijs voor ”uitzonderlijke, bijkomende taken”.

 

 

Elk syndicuskantoor streeft er naar de kosten te beperken, ook in het voordeel van de VME’s.

 

Het beantwoorden van brieven, e-mails en telefoons is dan ook een kostenpost die zoveel mogelijk beperkt wordt, zeker indien de vraagsteller zelf de inlichtingen kan vinden in de wet, basisakte, verslagen van vergaderingen en toegestuurde rekeningen.

 

Is het u al opgevallen hoeveel grotere ondernemingen per e-mail of telefoon niet meer bereikbaar zijn ?

U wordt op de website eerst verwezen naar FAQ’s dan naar een browsergebaseerde berichtenmodule die uw vraag strikt regisseert om dan na enkele dagen een antwoord te ontvangen dat gewoonweg de FAQ herneemt.

Indien toch telefonisch contact mogelijk is, is dit via een betaallijn waar iemand u, na lang wachten, protokollen afleest die opnieuw gebaseerd zijn op de FAQ’s.

 

(Kwatongen zullen beweren dat deze firma’s de zogezegd uitgespaarde kosten dubbel en dik verliezen aan de facturen van andere gespecialiseerde firma’s die waakhond spelen op de ”reputatie” van de firma’s in de “sociale media” : Facebook, Twitter en in de onlangs opgedoken websites die klachten van consumenten, al dan niet anoniem, verzamelen).

 

 

Een kantoor komt er dan ook snel toe een sterke filter te plaatsen op de antwoorden en snelheid van antwoorden indien deze uitgaan van steeds dezelfde personen.

 

In deze context kunnen wij niet nalaten te verwijzen naar de wet WOB in Nederland.

Deze geeft een vraagsteller recht op een vergoeding indien zijn vraag niet, of niet tijdig, beantwoord wordt door de overheid.

 

Een vraagsteller zou een gemeente zo overspoeld hebben met vragen dat deze verplicht was 2 ambtenaren specifiek aan te duiden om hem tijdig te kunnen antwoorden.

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/10/einde-misbruik-wet-openbaarheid-van-bestuur.html

 

Persoonlijke ervaring :

 

Wanneer wij, in 2009, een door alle ME’s getekend verslag van de aanstelling tot syndicus mede-eigenaar voorlegden aan een bankkantoordirecteur hadden wij recht op een ”preek” :

 

Welke stommiteit hebt u nu gedaan ? Zeg dat onmiddellijk op ! Doe het niet langer dan een jaar. Zorg dat u kwijting krijgt voor dat jaar. U weet niet welke moeilijkheden u zich op de hals haalt.

 

Zijn betoog ging dan verder met zijn ervaring als toen ”lid van de raad van bestuur” bij een grotere VME.

 

Bij elke vraag om uitleg was het antwoord steevast : dat staat zo in de wet. Een duidelijke verwijzing naar artikels ontbrak steeds wat de kantoordirecteur tot de conclusie bracht dat de syndicus wel een heel rekbaar wetboek had.

Wel volgde na elk telefonisch contact een factuur.

(Hij heeft dan ook zijn ontslag gegeven in die functie).

 

Zelf nemen wij onze taak nog steeds met enthousiasme op, al hebben wij moeilijke momenten gekend met een ME.

Het betrof een ernstig geschil betreffende de kosten van de ”modernisatie” van de lift.

 

20150726

 

Op de syndicus rust geen enkele verplichting te antwoorden op uw brieven, faxen, e-mails of telefoons, tenzij anders bepaald in het RIO of syndicuscontract.

Herlees:

B.W. Art. 577-8 § 4 11 ° (versie wetgeving 2018)

U hoort dan ook een afspraak vast te leggen ten kantore van de syndicus. Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.

Het spreekt vanzelf dat de betere syndicus een gans andere houding aanneemt.

05072020

dilbecchabis Vraag beantwoord juli 5, 2020
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This