Bijeen roepen van (Algemene) vergadering

Word je eigen syndicus

1.39K keren bekekenAlgemene Vergaderinggeldigheid

Residentie De Vrede met 26 kavels heeft zoals reeds gesteld nog nooit een bestuur verkozen of gehad. De 4 blokken A,B,C,D modderen wat aan met het ene knoeiwerk al groter dan het andere. Vermits de beperkte kosten voor wat zou moeten doorgaan voor een syndicus in de respectievelijke blokken waarschijnlijk   van doorslaggevend belang is, komt er geen bestuur, wil men geen bestuur. Alleen een rechtspraak kan de mede-eigenaars verplichten de wet te volgen. Die stap naar de rechter zetten is oorlog verklaren aan de gemeenschap.

Blok a het enige onderdeel waar toch steeds een soort van bestuur dienst heeft gedaan, zit nu al langere tijd dus zonder bestuur, in een complete toestand van onwetendheid, van eigenlijk onwettige bestuurloosheid. Mijn verzoeken omorde op zaken te stellen, bleven onbeantwoord en nu roept een mede-eigenaar, op louter eigen initiatief, van vernoemd blok een AV bijeen met vermelding punten voor een dagorde aan te brengen en zelfs volmachten te geven. Deze mede-eigenaar is reeds tweemaal betaald vrijwillig syndicus geweest en heeft telkens  de  handdoek geworpen als de problemen voor hem  te groot/warm  waren.

De vraag: Kan een bijeengeroepen vergadering, die op geen enkel punt aan de regels beantwoordt , ter plekke, indien alle eigenaars zouden aanwezig zijn, een AV worden, waarop dan punten ter stemming worden voorgelegd?   (Ik denk van niet, wat is Uw mening?)

 

Het hangt ervan af. De wetgeving laat toe om schriftelijk beslissingen te nemen (zonder AV) als alle mede-eigenaars de beslissing goedkeuren. Mocht er dus op de AV unanimiteit zijn bij alle mede-eigenaars en iedereen ondertekent de notulen mee dan zou je kunnen stellen dat er een schriftelijke beslissing genomen werd.

Als er echter mensen zijn die niet akkoord zijn met bepaalde beslissingen dan denk ik dat je zou kunnen tegen argumenteren en de beslissingen door een rechter ongeldig laten verklaren.

In ieder geval wil je toch als syndicus geen zulke onzekerheid hebben over de rechtsgeldigheid van de beslissingen! Dit is gewoon wanbeheer.

Mijn advies: stap naar een vrederechter en vraag hem een syndicus te laten aanstellen.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This