Bijdrage door bouwpromotor in lasten voor niet verkochte kavels

Word je eigen syndicus

1.64K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Volgens het verslag van de éérste AV is” de promotor bereid de werkingskosten van de syndicus tot de voorlopige oplevering van de gemene delen te voldoen, teneinde het beheer van de residentie in deze tussenperiode verder te kunnen optimaliseren.
Mij is niet duidelijk of “de werkingskosten van de syndicus” synoniem is met “het ereloon”. Of valt hieronder ruimer de algemene kosten van elk niet verkocht appartement, gezien de promotor eigenaar is tot na de verkoop van het appartement. Hierbij bedoel ik of de kosten van o.a.  elektriciteit verdeeld worden onder de verkochte appartementen( of over alle appartementen)?
Moeten de eigenaars allen betalen ( volgens verdeelsleutel /10.000sten) voor het ganse jaar, of volgens het aantal maand dat ze reeds eigenaar zijn.
Omdat hierin wat delicate gespreksstof zit naar de syndicus, vind ik het best vooraf eens rond te luisteren hoe de gewoonten en de wetgeving zijn.

Voor de onverkochte kavels blijft de bouwheer eigenaar en moet hij normaal gezien alle aanverwante kosten betalen (syndicus, verbruik, etc.). Hij wordt als mede-eigenaar ook uitgenodigd op de AV en kan meestemmen (althans over de zaken waarvoor geen belangenvermenging is).

Voor de kosten mbt verbruik wordt gekeken naar het aantal dagen dat ze mede-eigenaar waren.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This