fbpx

Bezwaar verslag algemene vergadering mede-eigendom

Word je eigen syndicus

Beste,

Algemene vergadering vond plaats onder volgende omstandigheden:

3 van de 6 eigenaars en 530/1000 aandelen aanwezig.

Agenda verkregen 10 dagen voor algemene vergadering,

Beslissingen genomen i.v.m. uit te voeren renovaties,
niet vermeld als punt op agenda,

Beslissingen genomen i.v.m. verhoging werkingsmiddelen,
niet vermeld als punt op agenda,

Beslissingen genomen i.v.m. verhoging reservefonds,
niet vermeld als punt op agenda,

Ik wil bezwaar aantekenen en dit verslag laten vernietigen wegens bovenstaande punten,
HOE PAK IK DIT AAN?

Wat niet geagendeerd is kan niet beslist worden, mag zelfs strikt genomen niet over gesproken worden.

k wil bezwaar aantekenen en dit verslag laten vernietigen wegens bovenstaande punten,
HOE PAK IK DIT AAN?

 

  • Vanaf 20 % aandelen BAV organiserbaar
  • rechtbank, mag ik ervan uitgaan cdat uw tegenstem genoteerd is aub?

Beste RolMedeEig,

Tegenstem niet genoteerd daar ik der niet was, indien ik er was, dan was de vergadering wel wettig verlopen en konden ze alles doorduwen zoals ze nu gedaan hebben, enige mogelijkheid is dat ik dit verslag laat vernietigen, stemming is altijd 530/470 (oude eigenaars/nieuwe eigenaars). De 530 was ook aanwezig.

Bij BAV, hoe kan het vorige verslag dan vernietigd worden?

Mvg

Praktische gids voor de syndicus R. Timmermans Kluwer

 

  1. 237

 

Notulen corrigeren

 

  1. Een bijzondere vraag is wat er gebeurt wanneer de syndicus de notulen heeft opgesteld, ze op het einde van de vergadering heeft voorgelezen en na de lezing laten ondertekenen door de voorzitter van de vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers, doch achteraf wordt opgemerkt dat er fouten in de notulen staan.

 

Kan de syndicus de notulen nog corrigeren ?

Het antwoord is ontkennend omdat de door de syndicus gecorrigeerde notulen in abstentia van de de op de algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordige (sic) mede-eigenaars niet meer kunnen voldoen aan de eigenschappen die ze overeenkomstig artikel 577-6 § 10 BW moeten bezitten, namelijk opgesteld op de vergadering, voorgelezen en ondertekend.

Ook de rechtbank is niet bevoegd om de rechtzetting van de notulen te bevelen (350).

Dilbeccha,

Bedankt voor de uitleg en nu graag in gewone werkmensentaal…

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This