Bemiddeling vredegerecht?

Word je eigen syndicus

705 keren bekekenSyndicus

Kan de syndicus zonder akkoord van de Algemene Vergadering een advocaat aanstellen in een bemiddelingsprocedure voor het vredegerecht?

astrid clabots Posted new comment juni 26, 2024

Het gaat over fouten, onregelmatigheden en onrechtmatigheden in de notulen opgesteld door de syndicus.
Is het de VME of (en/of) de syndicus die aan de basis ligt van de bemiddeling?

Bij wege van dringende en bewarende maatregelen kan dat; maar daarvoor zal dan toch achteraf om regularisatie moeten worden verzocht.
Astrid CLABOTS

Inderdaad zoals mevr. A. Clabots aangeeft maar de wet stelt ook als voorwaarde ” dat die vordering zo snel als mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.” maw , akkoord AV vereist.

Een voorzichtig antwoord , temeer omdat de rechtspraak niet steeds eenduidig is !

De wet stelt :

Art.3.89 §5 4° :  

4° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen.

Art. 3.92 §1 tweede lid

De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen,  dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.

Uit deze bepalingen kan/moet men afleiden dat de syndicus :

  • bevoegd is om de VME te vertegenwoordigen (4°)
  • maar het initiatief om in rechte op te treden berust bij de AV
  • beslissing van de AV is noodzakelijk (op voorwaarde)

In uw casus is het dus duidelijk , indien de statuten of het syndicuscontract geen mandaat/volmacht voorziet , heeft de syndicus in deze , het mandaat , goedkeuring nodig van de AV om een advocaat/bemiddelaar/vrederechter aan te stellen.

Algemeen :

Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten dient in principe een beslissing voor te liggen waarin de AV hiertoe opdracht geeft aan de syndicus.

De rechtspraak is niet eenduidig en maakt soms voorbehoud , vandaar onderstreep ik het belang en adviseer ik elke VME om bijkomende bepalingen op te nemen in het RIO (AV beslissing) mbt. de gerechtelijke procedures en de daaraan verbonden kosten.

Bv. in geval  een gerechtelijke procedure wordt opgestart zowel als eiser als verweerder zal de syndicus en dit uit dringende noodzaak binnen de 10 dagen een BAV organiseren zodat de AV met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

Bv. enkel gerechtelijke procedure opstarten na 3 maanden achterstallige betalingen , eerst een schriftelijke ingebrekestelling , dan aangetekend , dan deurwaarder met loon of huurbeslag (lees uw statuten , mogelijkheid staat er zeker in en is minder omslachtig dan procedure via vrederechter) , advocaat aanstellen , dagvaarding —vrederechter.

tip en aanrader : elke VME kan ook een uitgebreide rechtsbijstand verzekering nemen die dergelijke procedure kosten dekt al dan niet samen met de blokpolis , weliswaar een meerprijs maar….

lebragard Vraag beantwoord juni 19, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This