artikel12 oproeping beraadslaging vertegenwoordeging

Word je eigen syndicus

1.26K keren bekekenStatuten

BESTE JESSIE.

Mijn vraag is het volgende ,

Bij ontstentenis van kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijke aanwezige mede-eigenaar die het grootst aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit , en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit , de oudste van hen in jaren.

De voorzitter duidt dan ambtshalve de overige bureauleden aan,

Wat moet men er onder verstaan bureauleden , en wat zijn hun functie??

Graag een antwoord aub

Wij nemen aan dat u met artikel 12 bedoelt, een artikel uit uw reglement van mede-eigendom.

Uit de lectuur van de bepalingen van verschillende RvME kunnen wij aannemen dat uw RvME voorziet dat de voorzitter (=ME) een secretaris, stemopnemer(s), eventueel ondervoorzitter aanduidt.

Samen vormen zij een “bureau”, een tijdelijk verantwoordelijk orgaan dat (eventueel in samenwerking met de syndicus) geacht wordt mogelijke geschillen betreffende de inwendige orde tijdens de vergadering op te lossen.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This