Appartementsblok met 250 wooneenheden, en toch zonder conciërge?

Word je eigen syndicus

487 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Een appartementsblok met 250 appartementen, maar zonder conciërge, is dit wettelijk?
De conciërge werd jaren geleden ontslagen en haar (?) appartement wordt niet verhuurd, enkel gebruikt voor overleg tussen VME en Syndicus…
Het was niet duidelijk of dit appartement een eigenaar heeft…
Maar blijkbaar zijn wij als bewoners, mede-eigenaars van dit appartement, met alle kosten van dien.
We zijn mede-eigenaar van ons eigen woning en van de gemeenschappelijke delen van het blok, van de apparatuur edm, dat is correct.
Als mede eigenaars betalen wij dus mee in de onkosten van een leegstaand appartement!
Kan dit zomaar?

En in hoever is het terras van een dakappartement privé eigendom?
Want dit terras staat vermeld in de notariële aankoopakte als deel van het appartement.
Elk terras staat apart op de dakverdieping en ongeveer 1 m van de dakrand en heeft geen toegangshekken van of naar het dak.
De lagere appartementen hebben buiten één doorlopend vlak en zijn gescheiden door opendraaibare hekkens, om bij brand snel toegang te krijgen tot de brandtrappen buiten aan het gebouw en zijn in theorie geen privé eigendom.. of toch wel?

En mag een door een mede-eigenaar voorgesteld agendapunt voor de Algemene Vergadering zomaar geweigerd worden omdat het onderwerp of standpunt de syndicus niet bevalt?

lebragard Vraag beantwoord maart 23, 2024

Een appartementsblok met 250 appartementen, maar zonder conciërge, is dit wettelijk?

Ja , een conciërge is wettelijk niet verplicht…..

Als mede eigenaars betalen wij dus mee in de onkosten van een leegstaand appartement! Kan dit zomaar?

Ja …op voorwaarde dat , dat appartement bij het patrimonium hoort van de VME , lees dit na in uw statuten wat er precies vermeld is mbt. dat appartement , conciërgewoning ? zijn er bijkomende voorwaarden aan verbonden ?

En in hoever is het terras van een dakappartement privé eigendom? Want dit terras staat vermeld in de notariële aankoopakte als deel van het appartement.

Idem lees na in de statuten van het gebouw…meestal zijn de terrassen , balkons.. omschreven als een exclusief gebruiksrecht voor diegenen die er gebruik van kunnen maken maw. niet in volle eigendom , men is geen eigenaar maar men heeft het exclusief gebruiksrecht. Wat privatief is mbt.de terrassen zijn meestal de bevloering/bekleding …de balustrades , hekken , omheiningen zijn meestal aangeduid als gemeenschappelijk , statuten bepalen wat privé en gemeenschappelijk is.

En mag een door een mede-eigenaar voorgesteld agendapunt voor de Algemene Vergadering zomaar geweigerd worden omdat het onderwerp of standpunt de syndicus niet bevalt?

Zo werkt het niet de syndicus heeft daar niet over te beslissen. De wet mede-eigendom is duidelijk : Art. 3.87 – Algemene vergadering: organisatie

§ 4. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig paragraaf 3. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.

maw. elke mede-eigenaar kan een agendapunt indienen , wel moet dit TIJDIG gebeuren , uiterste datum voor het indienen  staat in uw RIO (regelement van interne orde) Laattijdig indienen = agendapunt wordt verplaatst naar het volgend jaar!

wet mede-eigendom is dwingend van toepassing waar men NIET van kan afwijken , link = https://www.biv.be/media/1461/download?inline=1

Een appartementsblok met 250 appartementen, maar zonder conciërge, is dit wettelijk

Indien de VME/AV een conciërge wenst kan dit mits een beslissing van de algemene vergadering. De VME wordt dan werkgever en neemt iemand in dienst….moet dan ook voldoen aan de arbeidswetgeving en andere…Het spreekt voor zich dat men zich laat bijstaan door bv. een sociaal kantoor , om alles in goede banen te leiden….loon , arbeidsvoorwaarden , taakomschrijving conciërge , woonst….ect….

tip: de statuten van het gebouw = basisakte en reglement van mede-eigendom, samen met het RIO (reglement van interne orde) EN de wet mede-eigendom zijn de WET voor elke VME.

lebragard Vraag beantwoord maart 21, 2024

aanvullend :

Hebt u de statuten al nagelezen mbt. de conciërge appartement ? Graag uw update….

en

aangezien de VME geen ander vermogen kan hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen , hoort dat appartement toe aan alle mede-eigenaars die er een private kavel hebben.

lebragard Vraag beantwoord maart 23, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This