administratiekosten syndicus

Word je eigen syndicus

318 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Is de syndicus sedert dit jaar niet verplicht een gedetailleerd bewijs van zijn administratiekosten te geven?

lebragard Vraag beantwoord december 23, 2023

19h49, 22/12/2023, 

Integendeel, de wetgever steeft via meerdere initiatieven naar steeds meer en betere transparantie:

– Het opleggen van een minimaal genormaliseerd rekeningstelsel waarop iedere journaalpost ingebracht dient te worden, om controle door de eigenaars te vereenvoudigen.

Bovendien mogelijkheid het minimum stelsel met sub rekeningen te verfijnen!

– Het opleggen van een nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede eigenaars: Bulletin 63 CBN 

– Het oprichten van (ongeacht aantal kavels) een tweede Toezicht – , en Controle – ,  – orgaan te weten de figuur van Rekencommissaris!

– Onverminderd de vanaf 20 kavels reeds verplichte RvME!

– Bovendien distancieert de wetgever zich van het Romaanse (Franse) , Amerikaanse bestuursraad model sinds meerdere jaren waar de CEO en voorzitter dezelfde figuur kunnen zijn ten voordele van het Germaanse (GB) model met gescheiden CEO tov voorzitter van de Raad van Bestuur! 

Enkel nog keuze tussen het Britse en Duitse bestuur model!

Het Romaanse model had het onmiskenbaar feitelijk voordeel van eenduidigheid van eenvoudiger beheer richting, dit weegt echter niet op tov de verleiding van de absolute macht daar voorzitter en CEO dezelfde figuur konden zijn,…! Met potentieel mogelijke instorting van het bedrijf (vme) , de raad van bestuur (de eigenaars) is een plaats van dialectische spanning, niet van sentimentele consensus, aandeelhouders vertegenwoordiging is een zware job , indien nodig kan een voorzitter zelfs een goede adviseur zijn. En last but not least: in geval van conflict in de huidige bedrijfsstructuur kan de voorzitter minstens tegen gewicht bieden aan de CEO/Syndicus!

(Voorzitter AV MOET mede eigenaar zijn, mag niet – meer – de Syndicus zijn) Lees Blz 54 ISBN 978-90-209-9441-2 “La Trahison de la finance. Douze reformes pour retablir la confiance” , ” Het verraad van de financiële wereld, twaalf hervormingen om het vertrouwen te herstellen” 

Tot slot is het niet slecht minstens even stil te staan bij de nabeschouwing: “Waar ethiek binnenkomt zonder kloppen ” !

Ware vrijheid (als eigenaar, temeer als voorzitter) maakt het mogelijk te handelen en zich uit te drukken op grond van zijn/haar overtuiging! Dit is geen lichte taak omdat conformisme en zelfgenoegzaamheid maar al te gemakkelijk gevolgd worden, wel ik eis deze vrijheid op! Of maak er minstens aanspraak op samen met hen die willen weten als het enigzins kan, enkel alleen indien zou blijken dat het zo moet! Ik verafschuw populisme en demagogie, maar koester temeer een intens vrij diepgaand geloof in de voorlichting en pedagogie als hoogste vormen van overtuiging en kennis, we hebben geen vakjargon of technische terminologie (return on investment, current ratio, opex, capex,…) nodig om transparante, openhartige financiering uit te leggen! 

De AV leden die deze kennis delen hebben de plicht om eraan deel te nemen, onder hen ben ik niet meer dan een stem (en dan nog,…) , menselijk en feilbaar, zelfs als mijn vele intenties en initiatieven duidelijk zijn, San Fransisco, Mvg 

FlatBuilding Vraag beantwoord december 22, 2023

Paul,

Luister niet naar de onzin van deze flatbuilding.

Lebragard zal u wel een korte duidelijke uitleg geven.

Rika Vraag beantwoord december 22, 2023

Sinds 2019 moet het verplicht gesteld syndicuscontract / VME duidelijk bepalen welk de aangerekende kosten omvat. Niet vermelde “kosten” in het contract kunnen niet aangerekend worden.

Art. 3.89 – Syndicus
§ 1. 

……..
De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke
overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een
niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding behoudens beslissing van de algemene vergadering.

lebragard Vraag beantwoord december 23, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This