aanwezigheid vertegenwoordiger syndicus op algemene vergadering mede-eigenaars

Word je eigen syndicus

1.43K keren bekekenAlgemene Vergadering

Beste,

Hebben wij als vereniging van mede-eigenaars of als beheerraad van mede-eigenaars het recht om aan de vertegenwoordiger van de syndicus te vragen om tijdelijk de algemene vergadering te verlaten om zo ongebonden te kunnen overleggen met de andere aanwezige mede-eigenaars  vooraleer tot een stemming over te gaan?

Sinds de wetsherziening van 2010 spreken we niet meer over een ”beheerraad van mede-eigenaars” maar wel van een ”Raad van Mede-eigendom”.

 

 

Uit :

 

B.W. Art. 577-8/1

 

kunt u opmaken dat deze ingesteld is als contrôle-orgaan op de syndicus en uitsluitend samengesteld uit mede-eigenaars.

 

Het zou dus dan ook hoogst abnormaal zijn dat de syndicus aanwezig is gedurende de beraadslagingen van de RvME.

 

Merk ook op dat de RvME zijn halfjaarlijks verslag uitbrengt aan de mede-eigenaars.

Uw vraag aan de syndicus de Vergadering van de Mede-eigenaars  te verlaten stelt wel enkele problemen.

 

Volgens :

 

B.W. Art. 577-6 § 10

 

stelt de syndicus de notulen op van de vergadering.  Meestal gelast hij zich ook met het opstellen van het verslag waaruit dan kan afgeleid worden dat zijn permanente aanwezigheid in de vergadering vereist is.

 

 

Een oplossing zou dan ook kunnen zijn de vergadering tijdelijk op te schorten.

 

Uit het verslag van de vergadering moet dan ook duidelijk blijken dat het wel degelijk om een tijdelijke pauze gaat gedurende dewelke geen beslissingen werden genomen.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This