aanwending reservefonds door RVME

Word je eigen syndicus

118 keren bekekenReservefonds

Voor de eerstkomende AV wordt volgend punt ter stemming gebracht: hieronder citaat

“De algemene vergadering mandateert unaniem de RVME/tuincomité/commissarissen van de rekeningen om eventueel te beslissen over het gebruik van het reservefonds indien bepaalde calamiteiten zich voordoen tijdens het werkjaar.”

Mijn vraag is dit wettelijk? Wordt hiermede de AV buiten spel gezet met betrekking tot het aanwenden van het reservebudget?  Graag uw advies’?’

lebragard Vraag beantwoord januari 23, 2024

“De algemene vergadering mandateert unaniem de RVME/tuincomité/commissarissen van de rekeningen om eventueel te beslissen over het gebruik van het reservefonds indien bepaalde calamiteiten zich voordoen tijdens het werkjaar.”

NEEN , dit kan niet , het is zoals u aangeeft de algemene vergadering kan niet buiten spel gezet worden….

Het is de algemene vergadering die beslist en deze kan/mag niet bij “volmacht” deze exclusieve beslissingsbevoegdheid , toekennen aan de raad van mede-eigenaars . Dit zou een “afbreuk” zijn aan de wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering.

wet mede eigendom bepaalt uitdrukkelijk :

Art. 3.90 – Raad van mede-eigendom
§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met ………….

§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of
documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties
krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke
bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris van de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of
bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de gewone algemene vergadering
bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

wet mede-eigendom = download (biv.be)

lebragard Edited comment januari 23, 2024

ps; de raad zou dit moeten weten !……..en zo de raad een extra opdracht krijgt , moet deze uitdrukkelijk vermeld worden , over welke handeling het gaat. Het is de AV die beslist over de krijtlijnen en de raad kan verder de opdracht krijgen van bv. de werken opvolgen ect…maar zelf beslissen ipv. de AV is “not done”.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This