aantal raadsleden?

Word je eigen syndicus

197 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Beste,

onze VME bestaat uit 4 appartementsgebouwen met telkens ongeveer 22 app.

momenteel zijn er 3 blokken met 2 raadsleden en 1 blok met 1 raadslid, maar we willen eventueel een paar nieuwe raadsleden  (die proactief en meedenkend zijn en niet passief) aanstellen op de volgende Alg verg.  Is er een min of max aan raadsleden (eventueel per blok)?

het best is natuurlijk een oneven aantal.

bestaat er ook een lijst die wij wat de taken zijn van een Raad, welke zaken kunnen zij beslissen?

lebragard Vraag beantwoord december 14, 2022

Kort en bondig : de wettelijke taak staat beschreven in de wet mede-eigendom.

Ook de statuten van het gebouw en reglement van interne orde , kan bepalen het wat en hoe  mbt. de raad van mede-eigendom , maar de bepalingen van de wet mede-eigendom primeren.

wet mede-eigendom :

  Art. 3.90. Raad van mede-eigendom (577-8§1)

 § 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 3.91. In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.

en

bestaat er ook een lijst die wij wat de taken zijn van een Raad, welke zaken kunnen zij beslissen?

De raad van mede-eigenaars heeft géén enkele beslissingsbevoegdheid dit is exclusief voorbehouden aan de algemene vergadering. Hun wettelijke taak = art.3.90

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

 

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

lebragard Edited comment december 14, 2022

maw de raad of een lid van de raad heeft niets meer te zeggen dan een mede-eigenaar, maar de raad kan fungeren als aanspreekpunt tss eigenaars en syndicus en eventuele pijnpunten , constructief meewerken in het belang van de VME.
Maar hun taak is = zorgen/toezicht dat de syndicus zijn beheer goed doet conform de wet.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link