Aanstelling syndicus bij nieuwbouw

Word je eigen syndicus

1.88K keren bekekenSyndicus

Geachte,

Vanaf welk ogenblik is de aanstelling van een syndicus “in de praktijk” verplicht bij een appartementsgebouw  ?

Vanaf de allereerste ingebruikname van één van de appartementen van de blok door één van de eigenaars of door één van de eerste huurders ?

Of, mag er gewacht worden tot ALLE appartementen volledig afgewerkt zijn en effectief “in gebruik genomen werden” en die ingebruikneming als dusdanig ook door de (verschillende) eigenaar(s) bij het Kadaster werd aangegeven  ?

Of, mag er “in beginfase” tijdelijk nog gewacht worden tot ALLE appartementen van de blok in gebruik werden genomen, bewoond of alle “verhuurd” werden ?

Waar (= bij welke instantie) moet die “datum” van de allereerste aanstelling van de syndicus van het bewuste appartementsgebouw eventueel ergens officieel “geregistreerd” worden ?

Met beste dank bij voorbaat en met vriendelijke groeten !

 

De wetgeving zegt:

Wanneer de syndicus niet in het reglement van mede-eigendom aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of door iedere belanghebbende derde.

De bepalingen met betrekking tot de band tussen de syndicus en de vereniging van mede- eigenaars moeten worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Indien hij is aangesteld in het reglement van mede-eigendom, neemt zijn mandaat van rechtswege een einde bij de eerste algemene vergadering.

Een syndicus is verplicht vanaf dat de akte geregistreerd wordt door de notaris. In het kan de bouwheer deze aanstellen maar vanaf dat er een eerste AV doorgaat, wordt de syndicus door de mede-eigenaars verkozen.

Als niemand actie heeft ondernomen dan kan iedere belanghebbende (leveranciers, mede-eigenaars, etc.) bij de vrederechter aankloppen om te vragen dat er een syndicus aangesteld wordt.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This