Aanpassingen in her RIO?

Word je eigen syndicus

104 keren bekekenReglement van Interne Orde

Beste,

Onze syndicus heeft nu iets bijgevoegd in het RIO. Bij dat art heeft hij de datum van aanpassing vermeld en ook op de laatste blz onderaan heeft hij dit ook gedateerd met diezelfde datum zoals het art hierboven = de naam van de Stad.

ik zie wel niet op iedere bladzijde een datum staan, is dit niet verplicht ?

Bij aanpassingen moet de syndicus het vorige RIO ook bewaren met de oude gegevens?

wat zijn de spelregels ?

lebragard Vraag beantwoord december 28, 2022

Bij aanpassingen moet de syndicus het vorige RIO ook bewaren met de oude gegevens?

Het vorige RIO bewaren met de oude gegevens ??? neen , syndicus moet het RIO aanvullen/aanpassen/wijzigen.

pagina 55 :

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

Wijzigingen en aanvullingen aan het reglement van interne orde gebeuren eveneens door een besluit van de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid. De syndicus heeft de taak om zonder verwijl het reglement van interne orde bij te werken, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

Ingevolge de wetswijziging in 2018 heeft de syndicus ook de verplichting gekregen om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomende geval deelt de syndicus de wijzigingen mee op de eerstvolgende algemene vergadering.

De syndicus is op grond van artikel 577-10, § 2 BW verplicht om het reglement van interne orde (en wijzigingen daaraan) bekend te maken door de neerlegging ervan binnen de maand na opstelling, en dit op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Het reglement van interne orde kan op de zetel van het gebouw kosteloos worden ingezien door iedere belanghebbende.

lebragard Vraag beantwoord december 28, 2022
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link