Aanpassen verslag

Word je eigen syndicus

604 keren bekekenAlgemene Vergadering

Ik heb een vraag over het aanpassen van de verslag av vme
Wij hadden op 23 jan 2024 vergadering van onze appartementsblok met 22 eigenaars
Onder punt 17 vinden wij reinigen van de crepi
In het verslag van de deze vergadering die wij op 23 jan 2024 ontvingen staat dat het punt wordt aanvaard.
Vandaag op 18 april 2024 ( 3 maanden na de vergadering ) krijgen wij een mail van de syndicus waarin staat dat zij een foute berekening heeft gemaakt. Waardoor het punt 17 : reinigen van crepi niet meer aanvaard wordt.
Is deze aanpassing wel wettelijk ?

lebragard Vraag beantwoord april 20, 2024

Is deze aanpassing wel wettelijk ?

NEEN enkel de ondertekende notulen zijn rechtsgeldig.

Eventuele aanpassing kan slechts door beslissing van de algemene vergadering (nieuwe (B)AV) of/en door de rechtelijke macht. Een syndicus nog enig ander orgaan van de VME kan aanpassingen doen aan de rechtsgeldige notulen ook wel proces verbaal genoemd van de AV.

lebragard Edited comment april 20, 2024

aanvullend :
– notulen van 23 jan. zijn wat ze zijn en rechtsgeldig.
– aangepaste notulen door de syndicus van 18 april zijn NIET rechtsgeldig .
– maak dit duidelijk aan de syndicus !
– indien de “foute berekening” meer dan duidelijk is , kan de syndicus deze aanpassing ook niet doen en kan deze best een bijzondere algemene vergadering organiseren , op zijn kosten , om de fout te corrigeren.
– alternatief is beroep doen op een vrederechter…moet binnen de 4 maand = vervaltermijn.

Notulen , proces verbaal algemene vergadering =

 § 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

Een vrederechter van Antwerpen moest zich buigen over de notulen van een AV welke NIET ondertekend was , terwijl de wet duidelijk is.

De vrederechter vonnist : omdat de niet ondertekende notulen en louter het feit dat niet werd voldaan aan de verplichte vormvereiste van ondertekening MAAR omdat de niet ondertekening géén enkele invloed had op de behaalde stemresultaten, zijn de niet ondertekende notulen niettemin “rechtsgeldig” en uitvoerbaar.

In uw casus , indien blijkt dat de foutieve berekening meer dan duidelijk is of mss niet zo duidelijk en het gaat om een type fout van aanvaard of niet aanvaard , kan men ervan uitgaan dat de notulen koud en warm blazen….maar dit neemt niet weg dat de nodige zorgvuldigheid aan de dag moet gelegd worden en de eindconclusie aanvaard of niet aanvaard minstens even belangrijk is om juist te vermelden.

maw:

– notulen van 23 jan. zijn wat ze zijn en rechtsgeldig.
– aangepaste notulen door de syndicus van 18 april zijn NIET rechtsgeldig .
– maak dit duidelijk aan de syndicus !
– indien de “foute berekening” meer dan duidelijk is of niet (?), kan de syndicus deze aanpassing ook niet doen en kan deze best een bijzondere algemene vergadering organiseren , op zijn kosten , om de fout te corrigeren.
– alternatief is beroep doen op een vrederechter…moet binnen de 4 maand = vervaltermijn.

lebragard Vraag beantwoord april 20, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This