Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

AppartementBen je eigenaar geworden van een appartement, een garage in een gemeenschappelijk complex, een serviceflat of een huisje in een vakantiepark?

Indien ja, dan krijg je te maken met wat men noemt de mede-eigendom en de vereniging van mede-eigenaars (afgekort VME). Uw eigendom heeft een aantal gemeenschappelijke delen (die niet enkel door uzelf maar ook door andere mede-eigenaars gebruikt worden). Denk hierbij maar aan het dak van het appartementsgebouw, de trappen, de lift, de inkomhal, de gemeenschappelijke tuinen, het gemeenschappelijk terrein en ga zo maar voort. Van deze gemeenschappelijke delen ben je niet de enige eigenaar, maar mede-eigenaar, en dit samen met de andere eigenaars van eigendommen in deze gemeenschappelijke infrastructuur.

Beslissingen die samen genomen moeten worden

Deze gemeenschappelijke delen moeten voorzien worden van onderhoud en hebben vaak ook lopende kosten. Denk hierbij aan het onderhoud van de tuinen, de electriciteit van de gemeenschappelijke delen, reparaties aan het dak, schilderen van de inkomhal en ga zo maar voort. Deze kosten worden samen gedragen door uzelf en de andere eigenaars in het complex. Aangezien je mede-eigenaar bent moet er dus ook samen met de andere mede-eigenaars beslissingen genomen worden. Denk hierbij maar aan:

  • Welke firma zal het onderhoud van de lift doen?
  • Hoe zal de tuin ingericht worden? En wat is er toegelaten in deze tuin? Mogen kinderen er spelen?
  • In welke kleur wordt de inkomhal herschilderd?
  • Met welke electriciteitsfirma zal u stroom laten leveren voor de gemeenschappelijke delen?
  • Enz.

Hierboven lees je slechts enkele van de vele beslissingen die door de groep van mede-eigenaars genomen moeten worden over de jaren heen.

Een syndicus faciliteert het beheer van de gemeenschappelijke delen

De syndicus is de persoon die het beheer van al deze gemeenschappelijke delen in goede banen moet leiden. De syndicus dient hiervoor een wettelijk kader te volgen. Dat wettelijk kader legt een hele reeks verplichtingen op aan de syndicus die ervoor moet zorgen dat mede-eigenaars inspraak hebben en dat de gemeenschappelijke delen op een democratische manier beheerd wordt. De syndicus haar verantwoordelijkheid ligt rond drie thema’s:

Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

  1. Het administratief beheer: dit houdt in dat de syndicus algemene vergaderingen moet organiseren zodat de mede-eigenaars beslissingen kunnen nemen die genomen moeten worden; de syndicus zal bijvoorbeeld ook offertes opvragen, de mede-eigenaars op de hoogte houden van regelgevingen, enz.
  2. Het technisch beheer: dit houdt in dat de syndicus ervoor zal zorgen dat het onderhoud van de gemeenschappelijke delen opgevolgd wordt, ook wanneer er mankementen vastgesteld worden in het gebouw zal de syndicus de nodige maatregelen nemen, enz.
  3. Het financieel beheer: de kosten voor deze diensten en het beheer moet correct verdeeld worden onder de mede-eigenaars; het geld moet tijdig opgevraagd worden bij de mede-eigenaars en de leveranciers moeten tijdig betaald worden om boetes wegens laattijdige betaling te vermijden. Er moet voor dit alles dus ook een budget opgemaakt worden en goedgekeurd worden door de mede-eigenaars.

De rol en de verantwoordelijkheid van de syndicus mag dus zeker niet onderschat worden. Voor het beheer van de gemeenschappelijke delen vraagt de syndicus een vergoeding die ook onder de mede-eigenaars verdeeld moet worden, naast de andere kosten zoals hierboven beschreven.

Wat zijn uw ervaringen met mede-eigenaarschap? Hebt u een syndicus en wat zijn uw ervaringen?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: