Zijn bepaalde documenten verplicht bij de uitnodiging voor een Alg.vergadering?

Word je eigen syndicus

1.29K keren bekekenAlgemene Vergaderingafrekening

Binnenkort hebben wij een Alg. vergadering. Op de agenda staat: “bespreken en goedkeuren van de rekeningen”. Er is geen voorstel van afrekening bijgevoegd. Is dit noodzakelijk? Kan het punt besproken en goedgekeurd worden? Moet het uitgesteld worden?

A.Huisseune

Normaal gezien moet elke uitnodiging ofwel een kopie bevatten van de documenten waarover gestemd moet worden OF de uitnodiging moet expliciet vermelden hoe men toegang kan verkrijgen tot de documenten (bv. een telefoonnummer om een afspraak te maken of uren waarop men in het syndicus kantoor terecht kan).

Merk daarnaast ook op dat de wetgeving ook stelt dat de AV jaarlijks een commissaris van de rekeningen moet aanstellen. Deze is verantwoordelijk om een doorgedreven controle te doen van de rekeningen. Het is echter wel van belang om ervoor te zorgen dat het werk dat de commissaris van de rekeningen dient te verrichten goed beschrevingen wordt in het reglement van mede-eigendom (dit is vaak een probleem).

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This