Kan men de kostenverdeling van quotiteiten naar per appartement wijzigen?

Word je eigen syndicus

1.43K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-EigendomQuotiteiten

Beste ,

Wij bezitten een kleine eigendom in een appartementsgebouw, wij vertegenwoordigen 230 quotiteiten en de grootste eigenaars 715 – 675 – 655  quotiteiten per eenheid.

In de basisakte bij aankoop stond vermeld dat de kostenverdeling per quotiteit zou gebeuren, enkele jaren geleden ( voor onze aankoop ) hebben de grootste kavels beslist om de kosten per eenheid te verdelen, bij verlijden der akte van deze wijziging geen melding gemaakt, wel is ze toegepast bij de afrekening.

De dag van verlijden der akte werd de afrekening ons voorgeschoteld, wel met de vermelding dat de openstaande schulden voor de verkoper waren. Bij de eerstvolgende afrekening  dienden we echter bezwaar in omdat we hier niet van in kennis werden gesteld en dit zeer onlogisch leek.  ( de syndicus lachte ons gewoon uit )

Nu zijn we naar de advocaat gestapt en voor het inzetten van de procedure dienen we de 18 mede-eigenaars apart te dagvaarden ( kostprijs 7200 euro deurwaarders ) indien we de zaak verliezen kan iedere mede-eigenaar een schadevergoeding eisen met een minimum van 1200  euro ( totaal 21600 euro ) wij zijn de wanhoop nabij.

Wij vinden dit pure onderdrukking en klassenjustitie , klopt onze info, en wat zijn de mogelijkheden ( ook bij de algemenen vergadering zullen we het onderspit moeten delven.

 

Dag Johannes,

Het is moeilijk om u een antwoord te geven zonder alle details te kennen omdat er een aantal belangrijke overwegingen zijn.

Normaal gezien moet een wijziging van de kostenverdeling uiteindelijk ook in de basisakte aangepast worden zeker als ze op langere termijn afgedwongen wordt. Bij het verlijden van de akte zou men u volgens de informatieplicht ook de notulen hebben moeten geven van de beslissingen die de AV genomen heeft in de drie jaar voorafgaand aan de aankoop. Als de beslissing ivm de wijziging van de kostenverdeling binnen die drie jaar gebeurd is dan zou u deze in de notulen teruggevonden moeten hebben en hebt u weinig verhaal. Als deze beslissing echter dateert van voordien dan kunt u argumenteren dat u inderdaad van niks wist.

Daarnaast zijn er echter al deze jaren AVs geweest waarop jaarlijks de rekeningen goedgekeurd worden door de AV. Ik vermoed dat u in deze periode nooit bezwaar heeft aangetekend. Indien u geen bezwaar heeft aangetekend over de afrekeningen staat u opnieuw minder sterk in uw schoenen.

Wat betreft het instellen van een procedure weet ik niet of het terecht is tegen de individuele mede-eigenaars te procederen dan wel tegen de VME. Mijn ervaring met advocaten is dat u best beroep kunt doen op een advocaat die de wetgeving van mede-eigendom zeer goed kent want anders dreig je te belanden in een straatje zonder einde met zeer veel kosten en weinig of geen resultaat.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link