Wie moet de facturen betalen bij schade

Word je eigen syndicus

39 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Een mede-eigenaar heeft schade geleden door een lek aan het dak. De kosten zullen gedeeld worden door de mede-eigenaars maar wat is de normale te volgen procedure?

Alles is reeds doorgegeven aan de verzekering en de mede-eigenaar vraagt om alle facturen onmiddellijk te betalen (herstellingen aan dak, lekdetectie en aanleg nieuwe vloer en andere herstellingen in private gedeelte van mede-eigenaar die schade heeft geleden) wat zij weigert om dit voor te schieten en  er is geen reservefonds opgebouwd.

Wie dient deze facturen eerst te betalen?

A/ de mede-eigenaar die schade heeft geleden betaalt alle facturen en na het terugtrekken van de verzekering wordt het overige gedeelte verdeeld over de mede-eigenaars en terugbetaald aan de mede-eigenaar

B/alle eigenaars dienen ineens de kosten te delen en de facturen mee te betalen? Het gedeelde de mede-eigenaar terugtrekt van de verzekering wordt dan achteraf herverdeeld over de mede-eigenaars

Wat is de normale te volgen procedure?

Alvast bedankt voor de nodige info.

lebragard Vraag beantwoord 2 dagen geleden

De te volgen procedure bij schade/gevolgschade is:

doe de nodige vaststellingen , foto’s en vraag een offerte voor herstel

voorkom verdere schade bv. dicht het lek …..

  • doe aangifte bij de verzekering , blokpolis
  • verzekering zal de nodige vaststellingen doen
  • bij een gedekt schadegeval , herstelling kan dan gebeuren
  • franchise is voor de schadeverwekker
  • bij een niet gedekt schadegeval , is dit een kost voor de gemeenschap , syndicus vraagt dan de nodige gelden op , zodat de herstelling kan gebeuren.

de franchise :

In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.

De conclusie is dat ” de schadeveroorzaker ” steeds de franchise draagt.
Kan evenwel niet aangetoond worden dat een “appartementseigenaar” de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen.

In uw concreet geval is het niet de bedoeling om de “gevolgschade” , die privatief is  reeds te herstellen voor dat de verzekering/expert de nodige vaststelling heeft gedaan.

Wanneer er geen betwisting is over het bedrag van de schadevergoeding, moet de verzekeraar , wettelijk zo vastgelegd , het afgesproken bedrag betalen binnen 30 dagen. In afwachting kan die mede-eigenaar de schadelijder , de herstelwerken laten uitvoeren.

Uw  A en B mbt. de te betalen facturen kan eenvoudiger , laat de verzekeraar het bedrag van de schadevergoeding rechtstreeks uit betalen aan de schadelijder.

De franchise/vrijstelling en de herstelling aan het dak is uiteraard voor de VME.

Voor de herstelwerken aan het dak kan de syndicus , op voorhand , de nodige provisie opvragen aan de mede-eigenaars .

lebragard Vraag beantwoord 2 dagen geleden
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This