Welke procedures moeten er gevolgd worden om een nieuwe Raad van Medeeigendom te laten verkiezen ?

Word je eigen syndicus

1.42K keren bekekenRaad van Mede-Eigendomverkiezing

We hebben een appartement in een grote residentie, met ongeveer 150 app. De Raad van Medeeigendom is sedert heel veel jaren uit dezelfde mensen samengesteld.  Een groot deel van de mensen is ontevreden over hun houding.

Wat moet er gebeuren om een nieuwe verkiezing te houden ? Welke procedures moeten er gevolgd worden ?

De wet is zeer summier gebleven omtrent de raad van mede-eigendom :

zijn taak: controle van de syndicus

zijn werking: er moet er een zijn en hij hoort te zorgen voor een zes-maandelijks verslag

 

Verdere details over zijn werking kunnen door de algemene vergadering vastgelegd worden in het Reglement van Mede-eigendom.

 

Ons zijn geen voorbeelden bekend van een uitgewerkt model hierover.

 

De syndicus gewoon vragen te stemmen over de kandidaten van de RvM kan waarschijnlijk tot gevolg hebben dat zij herbevestigd worden.

 

Er zal u niets anders te doen staan dan “pioniersarbeid” te verrichten.

 

Maak de syndicus een uitgewerkt voorstel omtrent de werking van de RvM over en laat hierover stemmen.

 

Suggesties:

 

Bepaal het aantal leden waaruit hij liefst moet bestaan.

(maximum 7 om een werkbare groep te behouden volgens de organisatieleer)

Laat de RvM een voorzitter kiezen en zorg er voor dat hij minstens per e-mail te bereiken is.

Leg vast de het eerste verslag moet gepubliceerd worden 4 maanden na de vergadering.

Daaruit volgt dan dat het tweede verslag gepubliceerd wordt 2 maanden voor de AV.

Bepaal dat in dit verslag een oproep moet staan voor nieuwe kandidaten.

Bepaal dat alle leden ontslagnemend zijn

Bepaal dat het langst zetelend lid NIET in aanmerking komt voor hernieuwing dan na het volgend jaar.

Bepaal dat de syndicus minimum om de x maanden een onderhoud moet toestaan aan de RvM (of enkel de voorzitter) waarvan een beknopt verslag wordt gestuurd aan de mede-eigenaars die per e-mail gecontacteerd kunnen worden (of/en publicatie op website)

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This