watermeters

Word je eigen syndicus

390 keren bekekenStatuten

Kan men aan de vrederechter vragen om de verplichting van watermeters te plaatsen ?Ik heb een appartement in een groot gebouw van Amelincks. Het waterverbruik is gemeenschappelijk en de kosten worden verdeeld volgens de quotiteiten. Een gezin met 4 personen betaaalt evenveel als een alleenstaande gepensioneerde alhoewel ze 4 maal meer verbruiken. Van onrechtvaardigheid gesproken. Het is al op de AV besproken maar het wordt altijd verschoven naar de volgende AV.  Ondertussen betalen gepensioneerden zich rot voor het profitariaat.Ik heb begrepen dat men kan gebruik maken van onderstaand wetsartikel .Klopt dit ?

  Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9)

  § 7. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:
1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

azerty_ Vraag beantwoord september 2, 2023

U geeft weer :  Het waterverbruik is gemeenschappelijk en de kosten worden verdeeld volgens de quotiteiten.

Dus verdeling van de kosten volgens het waardecriterium van het appartement , hoe meer aandelen men heeft , betaalt men meer. Het waardecriterium is wettelijk.

Logischer zou zijn een tussen water meter te plaatsen (individuele) , zodat men de kosten kan aanrekenen volgens verbruik. Is dit mogelijk ?

lees : https://water-link.be/producten-en-diensten/diensten-voor-syndici/individuele-watermeters

Wat zou ik doen: (concentreer u op het plaatsen van de ind.watermeters)

  • zoek gelijkgezinden
  • agendapunt ind.watermeter plaatsen , zorg voor een goed dossier ! en geef aan dat indien men niet akkoord kan gaan , dat u naar de vrederechter zal stappen = conform 3.92 ,  §5 en §7 2°
  • lees in uw statuten of de waterleidingen naar de app. gemeenschappelijk zijn en PAS privatief IN het appartement. Zijn ze gemeenschappelijk kan u §5 aanwenden om de ind.meters te plaatsen.
  • indien de syndicus/AV weeral blijft stilzitten , maak dan gebruik van :
  • Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9)

  § 5. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

art.3.92 ,  §5 en §7 2° kan u combineren voor de vrederechter.

Laat uitdrukkelijk opnemen in de notulen dat de last/kost van het waterverbruik zal berekend worden zoals ze voorkomen op de ind. watermeter en uiteraard op de gemeenschappelijke meter.

Men heeft dus 1 watermeter voor de gemeenschap en X aantal ind.meters.

Worden de meterstanden opgenomen door de syndicus ? en wat is deze kost ? wat staat in het syndicuscontract…en wie gaat de ind.meterstanden opnemen ? extra kost ?….ect…

lebragard Posted new comment september 1, 2023

https://blog.smartsyndic.be/qa/basisakte-veranderen/

De algemene vergadering kan de statuten wijzigen EN de rechtelijke macht.

OK , daar zal de algemene vergadering moeten over beslissen en zo men beslist van het NIET te doen kan u deze AV beslissing aanvechten bij de vrederechter , zoals aangehaald conform art.3.92

OK , daar zal de algemene vergadering moeten over beslissen en zo men beslist van het NIET te doen kan u deze AV beslissing aanvechten bij de vrederechter , zoals aangehaald conform art.3.92

MAAR werken in de privatieven ligt moeilijk en valt in principe buiten de AV bevoegdheden , tenzij in het algemeen belang van de vereniging !

lebragard Vraag beantwoord september 1, 2023

22h36 2 Sept 2023,

Kan men aan de vrederechter vragen om de verplichting van watermeters te plaatsen ?

Jawel, rechter is echter een escalatie echelon, dewelke u pas aanwendt als het eerste echelon : aan de statutaire algemene vergadering voorleggen tot geen voldoening en tevredenheid leid, of u en persoonlijk nadeel (blijft) bezorgen.

Ik heb een appartement in een groot gebouw van Amelincks. Het waterverbruik is gemeenschappelijk en de kosten worden verdeeld volgens de quotiteiten.

Quotiteiten is nu eenmaal het basiscriterium, en nut slechts het secondaire criterium,

beiden combineren kan en mag!

Een gezin met 4 personen betaaalt evenveel als een alleenstaande gepensioneerde alhoewel ze 4 maal meer verbruiken.

Maak zelf een simulatie aub?

Van onrechtvaardigheid gesproken. Het is al op de AV besproken maar het wordt altijd verschoven naar de volgende AV.

In principe tenzij de omstandigheden grondig gewijzigd zijn, kan een punt geen tweede maal op dce agenda komen om filibusteren te voorkomen

Ondertussen betalen gepensioneerden zich rot voor het profitariaat.Ik heb begrepen dat men kan gebruik maken van onderstaand wetsartikel .Klopt dit ?

Ja dit klopt

azerty_ Vraag beantwoord september 2, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This