Waterinsijpeling via privatieve ramen. Moet syndicus bewarende maatregel nemen?

Word je eigen syndicus

785 keren bekekenSyndicus

Verschillende ramen (schrijnwerk is volgens basisakte privatief) zijn niet (meer) waterdicht. Water sijpelt door de betonnen (gewapend) structuur van het gebouw en veroorzaakt schade aan de gemeenschappelijke delen.

De syndicus beweert dat hij enkel de eigenaars van de lekkende ramen kan aanmanen, maar niet kan verplichten de waterdichting te herstellen/nieuwe ramen te plaatsen. Wij zijn het daarmee niet eens en vinden dat de syndicus een bewarende maatregel moet nemen. Vooral omdat we net een fortuin hebben uitgegeven aan een gevelrenovatie.

Hoe kunnen die eigenaars verplicht worden? Precedenten? Is het noodzakelijk om de VME te dagvaarden?

lebragard Vraag beantwoord maart 13, 2023

aanvullend :

Wat staat in uw statuten van het gebouw ?

Meestal voorziet het reglement van mede-eigendom  “soortgelijke bepaling”

  1. c) Herstellingswerken aan privatieve delen kunnen in geval van hoogdringendheid door de syndicus worden uitgevoerd. De mede-eigenaars zijn verplicht de syndicus vrije toegang tot hun eigendom, bewoond of niet, ten einde de staat van het gebouw te onderzoeken, op voorwaarde dat het algemeen belang dit vereist. Zij moeten tevens toegang verlenen, aan bouwmeesters, aannemers en uitvoerders in verband met goedgekeurde werken aan de gemeenschappelijke delen. In geval van afwezigheid, is de mede-eigenaar, of de bewoner, ertoe gehouden een sleutel van de deur onder gesloten omslag te overhandigen aan de syndicus, zoniet is hij aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door zijn afwezigheid.
lebragard Vraag beantwoord maart 13, 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This