Wat met buitensporige kosten terwijl ik niks verbruik?

Word je eigen syndicus

2.01K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Geachte,
Ik heb een achterstal van bijdrage (heb altijd een jaarbijdrage gedaan).
Nu plots krijg ik een aanmaning via advocaat.
Bij het bekijken van de jaarrekening van ons gebouw stel ik vast dat er mij een waterverbruik van ± 430 € wordt aangerekend. (Dit verbruik ik zelfs niet in mijn privé-woning met 4 inwoners!!!!!)
Mijn commerciële gelijkvloer beschikt over 2 x wc en 2 x handwasser. Bijkomstig: het pand staat al 6 jaar leeg wegens procedures.
Ik schrijf aangetekend een brief naar de syndicus met mijn argumentatie.
Ik krijg geen antwoord, maar een deurwaarder aan de deur.
Bij de vrederechter krijg ik te horen dat ik een verzet had moeten aantekenen.
Hoe doe ik dit en wat zijn de gevolgen. Als enkeling met 132/1000 delen sta ik machteloos binnen een algemene vergadering.

Er is slechts 1 meter en de syndicus maakt een verdeelsleutel volgens het aantal delen van de gelijkvloer tenopzichte van het totaal. In dit geval heb ik 132 deen van 928. M.a.w. : de syndicus rekent aan volgens de verdeelsleutel.

You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This