Wat kan er gedaan worden tegen bewoners (eigenaars of huurders) die het huishoudelijk reglement niet naleven?

Word je eigen syndicus

2.83K keren bekekenReglement van Interne Ordehuishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staan heel wat regels die de bewoners moeten respecteren. Wat kan er gedaan worden als dat niet gebeurt? In de meeste gevallen wordt niet overwogen naar een vrederechter te stappen – wat begrijpelijk is – omwille van de kosten die meestal niet in verhouding staan tot het euvel.

M.a.w. als er tegen dergelijke eigenaars niets kan ondernomen worden zonder extra kosten dan heeft het geen zin om in een huishoudelijke regels op te nemen waarbij iedereen toch zijn zin kan doen.

 

Merk op dat het huishoudelijk reglement in de eerste plaats afdwingbaar is tov de mede-eigenaars en niet de huurders. Een mede-eigenaar die verhuurt doet er daarom goed aan om een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement aan zijn of haar huurders te bezorgen en te laten ondertekenen dat ze een kopie gekregen hebben en akkoord zijn met deze reglementen en zullen volgen. Zoniet kan de mede-eigenaar in de problemen komen als zijn of haar huurders deze reglementen overtreden: de verhuurder is maw verantwoordelijk voor zijn huurder.

Daarnaast moet men ervoor zorgen dat het huishoudelijk reglement uitgehangen wordt in het gebouw zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn, ook sporadische bezoekers.

Met betrekking tot de afdwingbaarheid. Het huishoudelijk reglement is zeker afdwingbaar gezien ze tot stand komen via stemming op de AV zijn ze tegenstelbaar.

Met betrekking tot de kosten, wat ik in mijn cursus wetgeving mede-eigendom aanraad is om ook boetes op te leggen per vastgestelde inbreuk. Daarnaast is het belangrijk om te weten is dat de verliezende partij de rechtsplegingskosten moet betalen. Wat wel niet evident is, is om de inbreuk vast te laten stellen zodat deze ook door de rechtbank als bewezen aanvaard kan worden.

Het is met andere woorden zeker mogelijk om het reglement af te dwingen maar jammer genoeg niet zo evident.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This