Wat is een gangbare vergoeding voor een syndicus in eigen beheer?

Word je eigen syndicus

In het appartementsgebouw, 4 appartementen met lift, moet de VME samen komen om een syndicus aan te stellen. Iedereen kijkt in mijn richting. Wat is een gangbare vergoeding die ik aan de 3 mede eigenaars mag vragen? Het moet goedkoper zijn dan een uitbesteding en het mag ook geen bijverdienste zijn, maar er moet wel een soort van vrijwilligersvergoeding tegenover staan om kosten te dekken. Gebruik PC, printer, papier, telefoon. Tijdsbesteding verslag, boekhouding, bij werkzaamheden offertes vragen, afspraken maken, …

dilbecchaa Vraag beantwoord mei 24, 2021

 

Eerste vraag is : waar gaat het over? Een inkomen verwerven of een dienst bewijzen aan de gemeenschap en voor uzelf (en de anderen) een besparing realiseren?

 

Mijn “c.v.”:

 

Ik trad voor de gemeenschap op als bevoorrechte gesprekspartner met een beroepssyndicus.

 

Na een incident tussen de syndicus en de twee voornaamste leveranciers voor het gebouw waren de mede-eigenaars van oordeel dat :

 

ik wel veel werk uit de handen van de syndicus nam

de kost van de syndicus niet verwaarloosbaar was

de door hem geleverde prestaties niet meer in verhouding tot de kost stonden

 

en oefenden lichte druk uit om de taak over te nemen.

 

Mijn beslissing werd beïnvloed doordat op dat ogenblik de nieuwe wetgeving in opbouw was en het “statuut” van de onbezoldigde syndicus duidelijk werd : verplichte aansprakelijkheidsverzekering ten laste van de gemeenschap, dubbele boekhouding pas vanaf 20 eenheden.

 

Bezoldiging :

Ik ben van oordeel dat ook als vrijwilliger elke vorm van bezoldiging te weinig is voor diegene die ze ontvangt en teveel voor wie ze moet betalen.

 

Ik heb als leidraad genomen de syndicusovereenkomst van www.livios.be.

In artikel 09 staat dan gespecifieerd dat het om een mandaat “om niet” gaat met verzekering ten laste van de mede-eigendom.

In artikel 10 staat dat de syndicus elk jaar forfaitair een riem papier Din A4 in rekening (zou ik nu vervangen door een set zoals in de handel verkrijgbaar) mag brengen samen met een set inktjetcartridges of een tonercartridge.

Andere secretariaatskosten (postzegels, etc.) worden vergoed tegen bewijsdocumenten.

 

(Ik breng geen telefoon-, fax- of e-mailkosten in rekening)

 

Start als syndicus :

vraag ondernemingsnummer aan voor de VME indien nog niet beschikbaar

stichtingvergadering met aanduiden syndicus en tekenen overeenkomst syndicus

rapport vergadering

aanplakking gegevens syndicus ingang gebouw

neem bankrekeningen bij een van de weinige banken die geen kosten aanrekenen, laat het aan de rekening-courant verbonden krediet schrappen

werk zonder kas, gebruik uiteraard wel de bankkaart

 

U kunt nu een “open” enkelvoudige boekhouding voeren, waarvan u, zo nodig, uittreksels zonder moeite kan verspreiden en u verantwoorden tegenover de andere mede-eigenaars.

 

Verder:

http://cursus.smartsyndic.be/landing/opleiding-syndicus/?utm_source=blog&utm_medium=infobanner&utm_campaign=smartsyndic-course-asp-syndicus

 

Sinds 2021 zijn gratis rekeningen voorbehouden aan particulieren.

VME’s vallen nu onder de cartegorie “ondernemingen”.

Spaarrekeningen veranderen van naam en brengen mogelijk geen interesten meer op.

dilbecchaa Vraag beantwoord mei 24, 2021
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link