Wat als de leden van de raad van mede-eigenaars niet meer akkoord gaan met de voorzitter?

Word je eigen syndicus

1.35K keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Beste Jessie

In onze appartementsblok hebben we  op ca 190  eigenaars een raad van mede-eigenaars van 5 personen waaronder 1 voorzitter gekozen door de AV. Nu heb ik samen met nog een raadslid afgelopen AV ons ongenoegen geuit over de werking van de voorzitter en dat hij naar onze mening iets te veel aanleunt bij  wat de syndicus zegt en schrijft. Nu sindsdien laat de voorzitter het na ons uit te nodigen voor werkvergadering met de firma die de renovatie van de terassen doet. Ook laat hij het na om de verslagen die gemaakt worden en die hij ontvangt met ons te delen. Ook wil hij niet ingaan op ons verzoek om een samen te komen om het 1/2jaarlijks verslag op te stellen en als je dan aan hem of de syndicus vraagt om gegevens van bvb wanbetalers dan krijg je een zeer ontwijkend antwoord.

Mijn vraag is nu of je binnen een RVME een drukkingsmiddel hebt om ervoor te zorgen dat je als raadslid dan toch je werk kan doen en de voorzitter dus te dwingen je te betrekken en je op de hoogte te houden.

Als hij nog niet wil welke stappen kan je dan ondernemen zodat je door de andere eigenaars niet aansprakelijk kan gesteld worden voor iets waar de voorzitter schuld aan heeft.

Maak een “clubblad”.

Mits u onder de andere leden van de RvME voldoende steun hebt, kunt u het volgende doen:

u vraagt de lijst met adressen van de andere ME

u richt met andere leden van de RvME aan syndicus en voorzitter een brief waarin u stelt dat u in een geest van positieve samenwerking een regelmatige stroom van informatieverstrekking wenst te organiseren

u opent een e-mailadres RvMgebouw xxxxx@…..

u stuurt kopie van uw brief en hun antwoord aan de ME en vraagt hen daarin hun e-mailadres bekend te maken door een e-mail te sturen

met VASTE frequentie (b.v. derde dag elke maand) stuurt u hen een bericht ook als dit is:  onze brief van….. (kopie in bijlage) is onbeantwoord gebleven

P.S.: Bent u bezit van een kopie van de polis B.A. lid RvM?

 

 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This