Wat als de CvdR de jaarrekening NIET goedkeurt?

Word je eigen syndicus

De afrekeningen van de syndicus zijn ondoorzichtig. Het gaat over een VME voor het buitengebied (= onderhoud tuin) met 4 deelresidenties (en 36 eigenaars). Hij rekent nu geen ereloon omdat hij zelf zegt “niet het beloofde beheer te hebben geleverd zoals beloofd”. Daarentegen zijn de kosten voor het tuinonderhoud enorm hoog (niet in verhouding tot de kleine werkjes). We krijgen het onderhoudscontract niet te zien, de facturen bevatten geen details, geen controle, ….. geen opzeg ondanks de beslissing in de vorige AV (genotuleerd in verslag).

Wat kan/moet de syndicus doen als de CvdR dit weigert goed te keuren? Wat als hij dit weigert en hierin gesteund wordt door de mede-eigenaars (? %). Wat doen? Minnelijke schikking voorstellen? Collectief weigeren te betalen en dat hij maar een proces aanspant? Zelf naar vrederechter trekken?

lebragard Vraag beantwoord september 21, 2022

Wat kan/moet de syndicus doen als de CvdR dit weigert goed te keuren?

Niet goedkeuren van de boekhouding door de CvR is een signaal dat…..maar het is uiteindelijk de AV die al dan niet de goedkeuring décharge geeft aan de syndicus. Heeft de CvR de bevoegdheid gekregen van de AV om een BAV te vragen/eisen ? en/of welke bevoegdheden heeft uw CvR en zijn deze opgenomen in uw RIO ?

Wat als hij dit weigert en hierin gesteund wordt door de mede-eigenaars (? %).

Duidelijk de AV neemt de beslissingen….en de syndicus moet deze uitvoeren ! De AV is de wetgevende macht , is een SOEVEREIN orgaan en de syndicus is de uitvoerende macht. (kan in bepaalde gevallen zelf optreden zonder toestemming van de AV maar ook dit is wettelijk geregeld)

Wat doen? Minnelijke schikking voorstellen?

De raad van mede eigendom is het CONTROLE orgaan die erover moet waken dat de syndicus zijn werk naar behoren doet…..In deze is het al belangrijk dat men de syndicus in gebreke stelt….telefoon, mail , aangetekend schrijven..

Collectief weigeren te betalen en dat hij maar een proces aanspant?

Neen niet doen , je kan zelf niet optreden als rechter….

Zelf naar vrederechter trekken?

Is een mogelijkheid , maar eerst duidelijk en transparantie eisen van de syndicus

Een syndicus die AV beslissingen niet respecteert en uitvoert is al een teken aande wand , verborgen agenda…..belangenvermenging…

Indien deze blijft stilzitten , BAV organiseren (20% van de aandelen) met de nodige agendapunten , eventueel ontslag syndicus. (neem uw voorzorgen zoek nu reeds een andere syndicus met een DUIDELIJK syndicuscontract/VME .

Een syndicuscontract is meestal geschreven op de buik van de syndicus en meestal is de VME ter goeder trouw en aanvaardt….FOUT , de VME bepaalt mee wat de syndicus moet doen buiten de wettelijke voorziene taak…oa. respecteert de statuten van het gebouw , respecteert zijn eigen deontologie ect….

lebragard Vraag beantwoord september 21, 2022
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This