wanneer geldt de meerderheid van stemmen?

Word je eigen syndicus

1.34K keren bekekenAlgemene Vergaderingdakgoten vernieuwen

Juist een bijkomende algemene vergadering achter de rug.

Het ging namelijk over het opnieuw bekleden van de dankgoten van vier gebouwen die samen een geheel vormen.  Er werd gestemd door de 21 aanwezigen op de vergadering (de volmachten meegerekend)   De uitslag was 13 op 21,  dus volgens mij een duidelijke meerderheid.  Deze meerderheid werd door de syndicus niet in acht genomen omdat enkele aanwezigen een andere keuze opdrongen.  Nu zou men 2 gebouwen laten uitvoeren volgens de keuze van de meerderheid en de twee ander volgens keuze uit een ander project.

Mag de syndicus dit wettelijk toestaan, op voorwaarde dat het uitzicht niet wijzigt?

Voor dit type van beslissingen (uitvoering van werken) is er meer nodig dan een gewone meerderheid. De wetgeving schrijft voor dat voor dit type van beslissingen men een 3/4 meerderheid nodig heeft. Deze stemmen dienen wel geteld te worden volgens de aandelen (ook wel quotiteiten genoemd). Het gaat dus niet volgens het aantal aanwezigen die voor of tegen stemmen maar wel volgens het aantal aandelen die ze vertegenwoordigen.

Daarnaast spreekt u ook van meerdere gebouwen. Behoren deze tot dezelfde VME, of zijn het deelverenigingen?

Er zijn dus verschillende variabelen die onbekend zijn om te kunnen oordelen of uw syndicus al dan niet gelijk heeft.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This