fbpx

Waardebepaling aandelen binnen VME

Word je eigen syndicus

232 keren bekekenStatuten

Hallo,

Ik wil even terugkomen op de eerder gestelde vragen rond de waardebepaling.

Er wordt in de antwoorden verwezen naar: http://www.syndicushasselt.be/images/infotheek/algemene-info/Waardebepaling_aandelen.pdf

Hierin staat volgende:

Een appartement heeft als referentiepunt of -index T1U. De consistentie ervan wordt
vergeleken met de andere ruimten. Alléén een winkel heeft een hogere waarde. Alle
andere ruimten hebben een lagere waarde.
De volledige verhouding wordt uitgedrukt op een schaal van 0,15 tot 1,5.
Deze schaal ziet er als volgt uit:
– een klassiek/standaard appartement : 1,00
– een kantoor : 1,00
– een winkel : 1,50
– een berging : 0,10
– een balkon : 0,10
– een kelder : 0,20
– een terras : 0,25
– een open autostandplaats : 0,20
– een gesloten garage buiten het hoofdgebouw : 0,25
– een gesloten garage in het hoofdgebouw : 0,50
– een veranda : 0,75
In de praktijk worden voor kelders, autostandplaatsen, garages vaak forfaitaire aandelen
toegekend, bijvoorbeeld 2 aandelen, 3 aandelen, 5 aandelen.

Maar er zijn geen waardebepalingen voor het exclusief privatief gebruik van een deel van de tuin vermeld. 

Zijn het de Notaris en de promotor die hier vrij kunnen over beslissen bij het opmaken van een basisakte?

Bestaat er enige regelgeving?

Dank bij voorbaat.

Margaretha

Vraag beantwoord

Ook zeer interessant om te lezen :

2.2.1.2. Aandeel in de gemeenschappelijke delen (pag.35)

Inhoudelijk leerrijk en goed verstaanbaar…..

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/958/RUG01-001786958_2012_0001_AC.pdf

Vraag beantwoord

Hoewel een exclusief gebruiksrecht dat aan een privatieve
kavel kleeft hieraan ongetwijfeld een meerwaarde biedt, wordt deze niet meegerekend om de waarde van het privatief te bepalen.

De determinerende criteria zijn meer bepaald de nettovloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van de privatieve kavel.82

Daardoor noopt het appartementsrecht ons ertoe te besluiten dat de aan- of afwezigheid van een exclusief gebruiksrecht geen impact heeft op de waarde van het privatief deel en op diens aandelen in de
gemeenschappelijke delen. (pag.16)

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/510/RUG01-002479510_2018_0001_AC.pdf

Vraag beantwoord

Waardecriterium

30. De methode voor de waardebepaling moet worden vastgesteld door middel van een met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert,
een architect of een vastgoedmakelaar. Dit verslag moet worden opgenomen in de basisakte.
63 De schatting van de waarde kan achteraf nog worden gewijzigd
bij éénparig akkoord van alle eigenaars.64
31. Bij het criterium inzake netto-vloeroppervlakte gaat het om een puur wiskundige berekening op basis van het aantal m². De netto-vloeroppervlakte is het verschil tussen de bruto-vloeroppervlakte en de constructieoppervlakte,namelijk de vloeroppervlakte gemeten tussen de begrenzende bouwdelen.65 De appartementseigenaar die een groter appartement heeft in oppervlakte, zal uiteraard een groter aandeel hebben en dus een groter aandeel in de gemeenschappelijke lasten moeten dragen. (pag.19-24)

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/302/RUG01-002479302_2018_0001_AC.pdf

en

§4. Aandeel in de gemeenschappelijke delen
36. Naast al deze onzekerheden bestaat er echter wel zekerheid over het feit dat er geen unanimiteit vereist is onder de mede-eigenaars. Unanimiteit is enkel aan de orde wanneer er een wijziging gebeurt aan de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom80, quod non.
81
De aandelen van een privatieve kavel in de gemeenschappelijke delen worden namelijk bepaald door middel van de waarde ervan. Hoewel een exclusief gebruiksrecht dat aan een privatieve
kavel kleeft hieraan ongetwijfeld een meerwaarde biedt, wordt deze niet meegerekend om de waarde van het privatief te bepalen. De determinerende criteria zijn meer bepaald de nettovloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van de privatieve kavel.82 Daardoor noopt het appartementsrecht ons ertoe te besluiten dat de aan- of afwezigheid van een exclusief gebruiksrecht geen impact heeft op de waarde van het privatief deel en op diens aandelen in de
gemeenschappelijke delen. (pag.16)

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/510/RUG01-002479510_2018_0001_AC.pdf

Vraag beantwoord

vrijheid , blijheid

Zijn het de Notaris en de promotor die hier vrij kunnen over beslissen bij het opmaken van een basisakte?

Bestaat er enige regelgeving?

Er bestaat GEEN regelgeving , wel adviezen , maar géén regelgeving maw…….vrijheid-blijheid.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This