verwarmingskosten doorrekenen aan wie ?

Word je eigen syndicus

Het gebouw heeft een centrale verwarmingsinstallatie op gas met individuele calorie KwH meters per privatief.   De VME heeft een toeleveringscontract met het energiebedrijf.    Op basis van het gemeten algemeen verbruik aan de centrale ingangmeter van het gebouw wordt er door het energiebedrijf afgerekend en voorschotten gefactureerd aan de VME.   De syndicus maakt dan een verdeling van de verwarmingskosten op basis van de individuele verbruiken gemeten aan de individuele caloriemeters per privatief.   Het gebouw is bewoond door zowel eigenaars als huurders.   Mag (kan) de syndicus de individuele verwarmingskost door rekenen aan de huurder in plaats van aan de eigenaar, of mag (kan) dit niet ?

Ik dacht dat de huurder hier enkel een verbruiker en geen partij is in de overeenkomst tussen het energieberijf en de VME en tussen de VME en de syndicus…

Verwarmingskosten voor een individueel appartement zijn traditioneel ten laste van de huurder.

De voorzichtige verhuurder zal de voorzorg genomen hebben in het huurcontract de bepaling ingelast te hebben dat de huurder de vergoeding, zoals gevraagd door syndicus/VME, zonder meer dient te aanvaarden.

Dit veronderstelt wel dat de huurder voor het afsluiten van het huurcontract uitvoerige informatie over de wijze van bepaling samen met de historiek van voorgaande ja(a)r(en) ontvangen heeft.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link