Verplicht om onbetaalde facturen van mede-eigenaar mee te betalen?

Word je eigen syndicus

1.74K keren bekekenSyndicusWanbetaler wanbetalers

Hallo

Een mede-eigenaar van verschillende appartementen in onze blok betaalt zijn facturen niet. Deze persoon wordt hiervoor gedagvaard.

Nu hebben we een factuur ontvangen van €400: Opvraging extra provisie algemene onkosten boekjaar 2013-2014.

Dienen wij zomaar op te draaien voor een mede-eigenaar die zijn deel van de onkosten niet betaalt? Dient dit niet besproken te worden op een algemene vergadering?

Wij hebben voorlopig de factuur betwist en een detail gevraagd van de berekening van deze €400 maar krijgen hier geen antwoord op.

 

 

Ook in dit geval is de syndicus verplicht voorschotten te vragen aan de “overblijvende” mede-eigenaars.

Hoe moet hij anders de lopende rekeningen betalen?

In een goede basisakte is opgenomen dat, bij niet-betaling door een ME, de andere ME de provisies dienen aan te vullen maar ook dat zij vanaf dat ogenblik, later, bij betaling door de schuldenaar, recht hebben op een interestvergoeding.

De syndicus zou in zijn taak tekort schieten indien hij niet tijdig rappels stuurt en uiteindelijk een beroep doet op het gerecht.

De verantwoording van het nu aan u gevraagde bedrag kunt u zelf enigermate afleiden uit de  rekeningen die u ontving bij de vorige vragen tot provisie en uit de jaarrekening.

Ook de commissaris van de rekeningen kan u inlichtingen bezorgen.

Uiteraard had de syndicus best een woordje van toelichting gegeven.

 

 

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This