Verkeerde factuur ?

Word je eigen syndicus

157 keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Beste

als rekencommissaris bekijk wekelijks een paar facturen.

mee was een factuur ingeboekt door de syndicus voor het onderhouden van de chauffageketels. dit is zuiver privatief en wordt dan integraal doorgerekend aan de eigenaars omdat dit niets te maken heeft met de alg delen.

Vraag :

mag deze factuur ingeschreven worden in de boekhouding de VME? Ik dacht dat dergelijke facturen rechtstreeks betaald moeten worden aan de syndicus zonder enige info aan de VME.

Er zijn bij ons 4 blokken, bij 2 blokken verwarmt men zich met chauffageketels op gas, de 2 andere blokken zijn aangesloten op het warmtenet van de stad. Bij nazicht van bovenvermelde factuur zag ik ook 2 posities op de factuur staan voor het onderhoud van 2 chauffageketels in de blokken aangesloten op het warmtenet, dus dit is onterecht aangerekend. Ik heb de syndicus hierop gewezen en zal dit eens melden aan het onderhoudsbedrijf.

Vraagje  : als die factuur fout is mag die toch ook niet worden ingeschreven maar moet men eerst een aanpassing vragen?

graag een seintje

met dank.

KLVT Vraag beantwoord december 24, 2022

Dus : hoog tijd dat de VME een ruimere bevoegdheid geeft aan de CvR , dit kan dmv. agendapunt en stemming.

bv.

DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN BENOEMING , VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN. 

 

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet een mede-eigenaar is.

De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus . Het wordt de commissaris uitdrukkelijk toegestaan te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven en notulen en in het algemeen van alle geschriften van de VME. en hij kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus en door derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen.

De syndicus dient hem , zonder kosten , zijn volstrekte medewerking te geven.

De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering over zijn werkzaamheden.

Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan de gegrondheid hem niet bewezen lijkt.

Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-eigenaars rekeninghouder is.

Over één en ander zal op de eerst volgende algemene vergadering, die hij desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing worden genomen.

Hij kan de syndicus vragen een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn; indien de syndicus hieraan geen gevolg geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering.

lebragard Vraag beantwoord december 24, 2022
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link