fbpx

VEREISTEN BIJ SCHRIFTELIJKE STEMMINGEN TIJDENS FYSIEKE ALGEMENE VERGADERING

Word je eigen syndicus

128 keren bekekenAlgemene Vergadering

Tijdens de fysieke algemene vergadering werd er voor elk agendapunt schriftelijk gestemd (ja/neen/onthouding) op een stemmingsformulier per mede-eigenaar of aangeduide lasthebber of lasthebber bij volmacht.

Het voorwerp per stemmingspunt (35 in totaal) was enkel stemmingspunt 1, stemmingspunt 2 … (geen omschrijving).  Tijdens de AV werd door de syndicus/voorzitter de omschrijving van het stemmingspunt meegedeeld wat niet altijd duidelijk was (voorwerp stemming stemde niet altijd overeen met de omschrijving van het agendapunt).  Bij de stemmingen moest een vakje ingekleurd worden.

Na controle van de stemmingsformulieren opgevraagd bij de syndicus zijn meerdere onregelmatigheden vastgesteld: quotiteiten op de stemmingsformulieren niet correct, niet-ondertekende stemmingsformulieren, correcties stemming zonder parafering, stemming door niet-stemgerechtigden voor een bepaald agendapunt.

In de notulen werd door de syndicus enkel vermeld : met meerderheid of niet akkoord met de beslissing.  De behaalde stemmingsresultaten (behaalde quotiteiten per agendapunt) werden niet vermeld in de notulen.

Vraag:

  1. Waaraan moeten schriftelijke stemmingsformulieren tijdens de fysieke AV voldoen?
  2. Tellen niet-ondertekende stemmingsformulieren tijdens de fysieke AV mee voor het bepalen van de stemmingsresulaten of zijn dit ongeldige stemmen?
  3. Zijn correcties voor een bepaald stemmingspunt, zonder parafering van de stemgerechtigde op het stemmingsformulier, geldige of ongeldige stemmen?
Vraag beantwoord

Wij zijn eigenlijk tegenstander van stemformulieren.

De bedoeling van de AV is een vrije gedachtenuitwisseling onder mede-eigenaars, liefst gevolgd door een consensus over het agendapunt.

Stemformulieren werken hier storend.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This