fbpx

Termijn overdracht documenten VME, door gerechtelijk aangestelde syndicus

Word je eigen syndicus

Het is bekend dat bij een wissel van syndicus een looptijd van een maand gangbaar is.

Echter over een overdracht termijn geldend voor een gerechtelijk aangestelde syndicus vind ik niets terug.

Wel neem ik voor mijzelf de stelling aan als waar, tenzij hier tegenspraak kan geopperd worden:

het mandaat van de gerechtelijk aangestelde syndicus eindigt samen met de aanstelling van een nieuwe syndicus. Als gevolge daarvan dient de gerechtelijk aangestelde syndicus, met onmiddellijke ingang alle documenten over te dragen aan de nieuwe syndicus.

Mag/kan deze stelling gehanteerd worden en wat als de gerechtelijk aangestelde syndicus dit niet naleeft?

Vraag beantwoord

Ik begrijp uw opmerking, een kleine toelichting kan hier op zijn plaats zijn, aangezien de Vrederechter de aangestelde syndicus een welomschreven taak heeft opgelegd om een Bav in te richten zonder extra bevoegdheden, waar zowel hij als andere kandidaten zich konden voorstellen, ga ik er van uit dat de taak van de aangestelde syndicus eindigt op het tijdstip dat een syndicus is verkozen.

De aangestelde syndicus weigert ook maar één document over te maken aan de uiteindelijk verkozen syndicus. Hierdoor verkeerde de nieuwe syndicus in de onmogelijkheid zijn taak naar behoren te vervullen. Zo verkeerde de VME uiteindelijk 13 dagen in een vacuüm, wat ik erg ongepast vind.

De aangestelde syndicus mocht er van uitgaan dat zijn mandaat eindigt op het ogenblik dat de VME een kandidaat kiest. Zo dient de overdracht te gaan naar de verkozen syndicus. Dient hier ook een termijn in acht genomen te worden en wat als de aangestelde syndicus de VME in dit vacuüm stort?

Ik ben geneigd de stelling in te nemen dat de overdracht met onmiddellijke ingang diende te gebeuren, maar kan het niet staven.

Vraag beantwoord

Wij vinden in de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018 geen onderscheid inzake syndici.

Wel werd in de wetsherziening 2018 ingevoegd:

B.W. Art. 577-8 § 6

“Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus ontslaan bij vonnis.”

Ons lijkt dit niet overeenstemmend met uw vraagstelling.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This