Syndicusproblemen

Word je eigen syndicus

Ik ben eigenaar van een appartement in een blok van acht appartementen.
Tot vorig jaar was de bouwheer terzelfdertijd ook syndicus. Ik vond dat geen gezonde situatie omdat er nogal wat gebreken waren vanwege de bouwheer.
Dan kun je uiteraard moeilijk terecht bij de syndicus om die gebreken aan te klagen,hij is partij en rechter.We hebben onder de mede-eigenaars een raad van beheer gekozen.
Sinds een klein jaar is er door de raad van eigenaars een syndicus aangenomen, maar ik heb die persoon tot op heden nog  nooit gezien.
Ik moet er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat wij (mijn echtgenote en ikzelf) ongeveer vier maanden per jaar in het buitenland verblijven.
Sinds de aanstelling van een professionele syndicus is er tot op heden nog geen vergadering gehouden.
De jaarvergadering is gepland eind mei en weer kunnen wij niet aanwezig zijn op de vergadering, wij bezitten een appartement in Turkije.
Nochtans had ik heel graag aanwezig geweest bij die vergadering, want er zijn toch verschillende zaken waar ik graag een oplossing voor zou willen.
Graag een klein resumé van de problemen.
1. Wie bepaalt de datum van de jaarvergadering? Indien door de syndicus, worden dan de eigenaars niet geraadpleegd om zo het maximale aantal aanwezigen te hebben?
2. Een poetsvrouw komt eenmaal per week de gemeenschappelijke delen van de blok kuisen. Ik heb aangedrongen om een verzekering af te sluiten voor deze persoon, want, wie is verantwoordelijk indien deze persoon een ongeval krijgt tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden ? Wie moet deze verzekering afsluiten, de syndicus of de raad van eigenaars?
3.De bouwheer ( die aanvankelijk ook syndicus was) bezit in de ondergrondse garage van onze blok twee garages en nog een paar parkeerplaatsen. Hij beweert dat hij geen maandelijkse kosten voor gebruik gemeenschappelijke delen ( lift, gebruik oprit, electriciteit) moet betalen. Hij beweert dat hij die garages toch bijna niet gebruikt? Vandaar. . .
Ik zou u zeer dankbaar zijn mocht u mij een antwoordje kunnen laten geworden voor mijn problemen.

In de basisakte (RvME) vindt u de, gewoonlijk veertiendaagse, periode waarbinnen de gewone Algeme Vergadering dient te gebeuren.

B. W. Art. 557-6 § 2

Binnen deze periode heeft de syndicus het initiatiefrecht betreffende datum, plaats en uur van de vergadering behoudens andere bepalingen in het RvME of in vorige vergaderingen goedgekeurde agendapunten.

 

Het staat u dus vrij nu reeds voor de volgende vergadering uw desiderata in te dienen, waarmee, mits goedkeuring, in de daaropvolgende vergadering zal rekening moeten gehouden worden.

 

Indien de poetsvrouw in dienst is van de VME hoort de syndicus in te staan voor alle daarmee samenhangende administratieve verplichtingen, uiteraard inbegrepen de ongevallenverzekering.

Wordt zij betaald via een factuur als zelfstandige of via een factuur van haar wrkgever als werknemer dan kan het nooit kwaad de gegevens op de factuur via het ondernemingsnummer te controleren op conformiteit met de gegevens n de kruispuntenbank.

 

Het gebouw komt in onverdeelheid bij de verkoop van het eerste kavel.

B.W. Art.577-5 § 1 1° en 2°

Vanaf dit ogenblik worden de bepalingen in de basisakte van kracht inbegrepen de verdeling van lasten via quotiteiten.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link