syndicus rekent mi teveel aan 18 euro ereloon per garage

Word je eigen syndicus

637 keren bekekenSyndicus

Ik heb achter mijn woonst 3 garages gekocht.
Nu krijg ik rekeningen van 54€ per maand ereloonkosten van de syndicus …
Kan ik ervan geraken ?

lebragard Vraag beantwoord november 11, 2023

Ik heb achter mijn woonst 3 garages gekocht.
Nu krijg ik rekeningen van 54€ per maand ereloonkosten van de syndicus …
Kan ik ervan geraken ?

  1. algemeen principe in mede eigendom is :

  Art. 3.74. Evenredige bijdrage in de lasten

Elke mede-eigenaar draagt bij in de lasten van de mede-eigendom naar verhouding van zijn aandeel.
  Deze lasten zijn de nuttige uitgaven tot behoud en onderhoud, alsook de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende het onverdeelde goed.

2. Lees uw statuten erop na welke bepaling er in voorkomt mbt. de lasten/kosten

3. Lees wat er is overeengekomen met de syndicus met name syndicuscontract overeengekomen met de VME.

4. Hoe de syndicus zijn ereloon bepaalt is een interne aangelegenheid enkel en alleen voor de syndicus…wat telt voor de VME is de factuur die de syndicus jaarlijks voorlegt aan de VME ter betaling.

5. deze factuur wordt betaald door de VME zoals bepaalt is in de statuten van het gebouw en dit is meestal dat de mede-eigenaar zijn deel daarvan betaald volgens zijn quotiteiten/aandeel. bv. eigenaar heeft drie kavels , een app , een kelder en een garage , de quotiteiten verbonden aan die kavels geeft na berekening van de 10.000sten/factuur syndicus , het te betalen aandeel/bedrag van de factuur/syndicus.

Duidelijk ? Het is niet zo dat de syndicus u laat betalen per kavel/garage zijnde 18€ per garage……maar wel uw deel rekening houdend met het aandeel per garage/10.000/factuur syndicus.

lebragard Vraag beantwoord november 11, 2023
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This