Stilzwijgende kwijting aan de syndicus, en wie ondertekend voor de VME die brief ?

Word je eigen syndicus

171 keren bekekenSyndicus

De syndicus stelt bij de hernieuwing van zijn contract de volgende contractuele eis:

“Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de syndicus geacht wordt stilzwijgende kwijting  aan het einde van zijn opdracht te hebben gekregen, behoudens andersluidend bericht uitgaande van de VME en betekend per aangetekend schrijven binnen de dertig dagen na de beëindiging van het mandaat. Dit bericht moet omstandig zijn en alle elementen bevatten die de syndicus in staat moet stellen de vermelde problemen recht te zetten of op de geformuleerde grieven te antwoorden.”

lebragard Vraag beantwoord december 30, 2022

behoudens andersluidend bericht uitgaande van de VME en betekend per aangetekend schrijven …… 

Kan de VME vervangen worden door de Raad van mede-eigendom , kwestie van duiding … dus , behoudens andersluidend bericht uitgaande van de Raad van mede-eigendom en betekend per aangetekend schrijven …… 

Gerechtvaardigde “eis” van de syndicus…..maw : de raad/VME zal dus tijdig  met “redenen” moeten reageren op de niet kwijting. (de raad heeft een controlerende functie , alsook de rekencommissaris mbt. de boekhouding.

en

Welke eisen heeft de VME mbt. het syndicuscontract of is het enkel op het “lijf” geschreven van de syndicus ?

De VME mag/kan ook contractueel bepalen/eisen :

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de syndicus de eigendomsmaterie van de mede-eigenaars , de statuten van het gebouw , de appartementswet en zijn eigen “deontologie” respecteert in het uitoefenen van zijn beheer/mandaat.

De syndicus zal binnen de 14 dagen een antwoord geven aan de Raad zo deze een vragende  e-mail doet .

Indien “iemand” beroep doet op art.3.82 (veranderingswerken) zal de syndicus onmiddellijk een algemene vergadering organiseren zodat de AV een besluit kan nemen mbt. deze werken.

ect……

lebragard Vraag beantwoord december 30, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link