fbpx

Raad van VME : onderling doorlopend communiceren met ME tijdens het lopend AV-jaar?

Word je eigen syndicus

309 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Onze RVME had graag een doorlopende en directe communicatielijn aangelegd met de ME (exclusief de syndicus).

(1)  Welke informatie mag worden uitgewisseld? Ik dacht aan :
*) Informatie van allerlei aard die betrekking heeft of althans een weerslag heeft op de werking van de VME (bv. EPC gemeenschappelijke delen; status uitvoering van geplande werken;…).
*) Klachten van ME over de werking van en relaties met de syndicus.
*) Voorbereiding AV zodat de ME beter op de hoogte zijn van de achtergrond van de agendapunten.
*) ….?
Graag de suggesties van SmartSyndic?

(2) Best mogelijke communicatietool? Wat suggereert SmartSyndic?
(*) Destijds bestond de mogelijkheid om een aparte, private forumpagina te openen op naam van de VME waarop de ME konden inloggen via de gebouwencode zonder hun e-mailadres te moeten prijsgeven, nml het Private Forum van Quimmo. Helaas is het heden niet meer mogelijk om zo’n nieuw Privaat Forum op te richten, enkel de gebruikers van een reeds bestaand Privaat Forum kunnen hierop nog terecht.
(*) Alternatief zou kunnen bestaan in een private groep van Facebook, doch heel wat (merendeels oudere) ME hebben geen FB-account en wensen dat ook niet. Bovendien stelt elkeen haar/zijn privéleven en meningen dan bloot aan de gemeenschap, wat voor velen een privacystap teveel is.
(*) Ik dacht aan het openen van een algemene mailbox waarop alle ME terecht kunnen die dat wensen en deze malbox bekend te maken via een flyer in de brievenbussen van de appartementen van de VME. Mailbox te beheren door (vice-)voorzitter van de RVME (in ons geval 2 van de 6 leden v/d RVME).

(3) Ook de huurders toelaten tot deze communicatielijn of uitsluitend voorbehouden voor de ME, waarbij de huurders dan bij hun verhuurder-ME terecht kunnen in geval van klachten gebouwenbeheer?

Vraag beantwoord

https://blog.smartsyndic.be/qa/raad-van-vme-onderling-doorlopend-communiceren-met-tijdens-het-lopend-av-jaar/

https://blog.smartsyndic.be/qa/verslag-werking-raad-vme-presentatie-voor-en-tijdens-de-av/

B.W. Art. 577-6 § 3

Na het verzenden van de bijeenroeping moeten ALLE documenten betreffende ALLE agendapunten “ergens” consulteerbaar zijn.

Gewoonlijk is dit ten kantore van de syndicus.

Dat de syndicus gedurende deze periode een voorafgaandelijke afspraak zou vragen lijkt ons “ultra vires”.

 

De betere syndicus stelt deze gegevens te beschikking op een website en/of verstuurt ze per e-mail.

 

Speciale agendapunten de syndicus er toe brengen alternatieven te zoeken.

Gaat een agendapunt over ingrijpende verbouwingen dan kunnen wij ons inbeelden dat de plannen ervan (ook?) ter inzage liggen bij een architectenbureau.

De syndicus is niet gerechtigd voorafgaande censuur uit te oefenen op ht eindverslag van de RvME.

Dialoog voor het tot standkomen van het eindverslag mag nooit uitgesloten worden en behoort tot de regels van het spel.

 

Desnoods moet de bijeenroeping dan maar vermelden dat het verslag beschikbaar is bij, bijvoordeeld, de voorzitter van de RvME. (adres?).

Deze heeft het uiteraard op de dag van ontvangst van de bijeenroeping doorgestuurd aan de hem gekende e-mailadressen van ME’s.

 

 

Digibeten.

Het publiek van de doorsnee VME is waarschijnlijk niet al te vertrouwd met computers.

Ook uit demokratisch standpunt horen exotische zaken als Facebook geweerd te worden.

Beperk u tot consulteren van websites en e-mail.

Heb er begrip voor dat sommigen liefst “papier” zien.

Huurders:

 

De belangen van eigenaar en huurder zijn per definitie zo tegengesteld dat u best geen slapende honden wakker maakt.

 

 

B.W. Art. 577-6 § 10

De syndicus is de notulist van de vergadering.

Hij hoort onthoudingen en tegenstemmen te noteren.

Zijn aanwezigheid gedurende de ganse vergadering is dan ook imperatief.

De voorzitter kan voor bepaalde stemmingen een nominatief stemformulier opstellen.

Het “bureau”(*) van de vergadering controleert de uitslag en maakt de nominatieve formulieren over aan de syndicus.

(*) bureau:

Term uit basisaktes van voor het computertijdperk.

Bestaat uit: (dag)voorzitter, secretaris, stemopnemers en syndicus.

Voorzitter:

 

De volgorde bepalen van de te behandelden agendapunten is een prerogatief van de voorzitter, zoals in elke vergadering.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This