Quotitieten ?

Word je eigen syndicus

142 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Beste ,
Nadat we één jaar en drie maanden in ons gelijkvloers appartement wonen ( 10 bewoners ) , is er een eerste maal een vergadering met syndicus : ” begroting 2020 zie bijlage ” . Mijn vraag is er geen mogelijkheid in het reglement van mede- eigendom expliciet word afgeweken van de klassieke ” Quotiteiten – verdeling ” en dat voor bepaalde kosten een ” gelijke delen ” principe gehanteerd word , dit kan wel mits een stemming , maar diegene die minder moeten betalen gaan dus tegen stemmen ? Ben al bij een bewoner op de bovenste verdieping gaan praten , het antwoord van hem was , je hebt wel een punt maar ik ga mij niet in mijn vingers snijden . Wij moeten tot 110% meer betalen dan diegene het minst betaald . Ik vind wel terecht om voor de verzekering blokpolis meer te betalen , maar voor lift , die we niet gebruiken ( dit is geen argument ) nog meer te betalen is niet rechtvaardig , net zoals voor kleine herstellingen ( lamp vervangen ) , onderhoud brandblussers , elektriciteit … enz in de gemeenschappelijke delen die voor iedereen even groot zijn .
Poetsmachine ( door bouwheer aangekocht voor kelder ) moet ook meer betaald worden (qoutiteiten ) , terwijl ik al één jaar en drie maanden tuin , kelder – meter lokaal .. heb onderhouden – gratis .
Vind ook dat notaris en syndicus , hier wat meer aandacht zouden moeten besteden en uitleggen wat die quotiteiten inhouden om de kopers ( toekomst ) van appartementen niet in teleurstelling te brengen wanneer ze de begroting te zien krijgen . Ik hoop dus dat die quotiteiten omgezet kunnen worden naar gelijke delen of toch iets rechtvaardiger verdeeld worden , behalve de verzekering blokpolis . Ik denk dat dit via politieke weg moet opgelost worden . Vind ook dat onze syndicus niet correct handel wat betreft agendapunten , had punten die door bouwheer nog moesten uitgevoerd worden , deze heeft hij al doorgestuurd naar bouwheer voordat deze besproken moesten worden op algemene vergadering . Wat de stemming betreft moet hij in principe iedereen afgaan ( bijvoorbeeld handopsteking …… ) , dit gebeurt ook niet .
In afwachting verblijf ik.
Dank bij voorbaat
M v g . Pierre .

lebragard Vraag beantwoord januari 8, 2023

Door uw aankoop bent u toegetreden tot die VME = toetredingscontract. U kende de voorwaarden bij aankoop en u kocht aan. (uiteraard was voor u alles duidelijk anders kocht u niet , heeft u uitleg gevraagd aan de notaris  ?)

De wet mede-eigendom is duidelijk en dwingend van toepassing , de lasten kosten verdeling in gelijke delen is niet toegelaten enkel op basis van quotiteiten of/en nuttigheidscriterium of een combinatie van beiden is de dwingende regel , daar kan niet van afgeweken worden , ook niet door een beslissing van de algemene vergadering.

De statuten van het gebouw , basisakte en reglement van mede-eigendom geven aan hoe men de lasten/kostenverdeling toepast = toetredingscontract.

Informeer u grondig want het is zoals een rechter weergeeft in een vonnis :

“Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan. Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een proffessionele syndicus die als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient.”Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid (nemo auditur turpitudinem allegans; ex turpi causa acto non oritur).

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

lebragard Vraag beantwoord januari 8, 2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link