Quorum voor de algemene vergadering

Word je eigen syndicus

129 keren bekekenAlgemene Vergadering

We hadden een algemene vergadering met een 20-tal punten op de agenda, het quorum was 7250/10000 dus een geldige vergadering. na een 15-tal punten verlieten de aanwezigen door het late uur de algemene vergadering en kwamen we aan een quorum van 4750, mogen er dan nog punten van de vergadering goedgekeurd worden?

lebragard Vraag beantwoord februari 14, 2024

Bij de start van de AV dient men na te gaan of men voldoet aan de voorwaarden om rechtsgeldig te vergaderen.

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

§5. De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten.

  De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien iemand de AV verlaat wordt dit opgenomen in de notulen en men kan verder gaan met de vergadering , beslissen kan en houdt men rekening met de quotiteiten van de nog aanwezigen.

  § 8. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.   De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

lebragard Vraag beantwoord februari 14, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This