privaat gebruik van gemeenschappelijke delen

Word je eigen syndicus

1.35K keren bekekenSyndicus

Beste,

 

Welke maatregelen kan ik nemen indien een eigenaar gemeenschappelijke delen afsluit voor privaat gebruik? bv. zichzelf een “parkeerplaat”s toe-eigenen die geen parkeerplaats is, en een terras afbakenen voor zichzelf?  De syndicus kent het probleem, maar onderneemt geen stappen.  Integendeel, hij eist dat we hem een jaar op voorhand betalen.

Ik verwijs naar de wet op mede-eigendom:

 Art. 577-2. <Ingevoegd bij W 08-07-1924, art. 1> (Voormalig artikel 577bis) § 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt :
§ 2. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn.
§ 3. De mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel.
§ 4. De mede-eigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren.
§ 5. De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.
Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.
§ 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden.

Actie: punt op de agenda plaatsen: overtreding basisakte… alles moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Opnemen dat de syndicus de overtreder in gebreke moet stellen en dat de overtreder daarvoor 3 weken de tijd krijgt. Dat indien hij dit niet doet dat de A.V. mandaat geeft aan de syndicus om onmiddellijk een procedure op te starten.
Voor stemming 1: aanvaarding van overtreding basisakte zijn 3/4den van de stemming nodig.

Voor stemming 2: mandaat syndicus om procedure op te starten is een gewone meerderheid nodig. (wijs op de consequentie van stemming 1)

Succes

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This