Omzeilen statutaire algemene jaarvergadering

Word je eigen syndicus

In de kelder van ons 50 kavels tellende vme zijn naast de 50 privatieve kelders ook 4 technische lokalen vrij gekomen, de toenmalige RvME heeft die zonder de av te erkennen onder elkaar verdeeld en huurt deze a rato 35 euro per jaar aan de vme, is dit correct aub, dient dit niet op de eerstvolgende AV bekrachtigd, geratificeerd te worden aub?

Kan je eisen, of toch minimum wensen dat de democratische toekenning aan een van de 50 kavels van deze vrij gekomen 4 technische lokalen enkel via de jaarlijkse statutaire vergadering kan gebeuren aub? Er zijn immers meerdere kandidaten!

De toenmalige RvME weigert ook volgend punt op de agenda te plaatsen : Plaatsen schakelaar of bewegingsmelder in deze 4 technische lokalen, dit is via onze elektricien een investering van 35 euro, maar mijn inziens win je dit uit daar momenteel alle 4 deze technische kelder lokalen mee verlicht worden met de gemeenschappelijke keldergang, 99 procent van de tijd is er immers niemand in deze 4 technische lokalen, vroeger ten behoeve van de gemeenschap, maar nu allen privatief verhuurd.
Dank voor spoedig deskundig professioneel advies, mede eigenaar

lebragard Vraag beantwoord november 13, 2022

https://blog.smartsyndic.be/qa/omzeilen-statutaire-algemene-jaarvergadering/

De toenmalige RvME weigert ook volgend punt op de agenda te plaatsen ……

De wettelijk opdracht van de raad kan u lezen in de vorige link (art.3.90) en zo u aandachtig (begrijpend) leest kan u besluiten dat de raad , die trouwens geen rechtspersoonlijkheid heeft , geen beslissingen kan nemen omdat deze een exclusieve bevoegdheid is voor/van de algemene vergadering. Mag ik herhalen “Noch de raad noch de syndicus” kan beslissingen nemen dit is voorbehouden aan de AV. De syndicus kan en dit is wettelijk zo wel voorzien “bij hoogdringendheid-bewarend optreden” in het belang van de VME , anders niet.

Verder is het wettelijk zo dat elke mede-eigenaar (ook de raad zijn mede-eigenaars) een agendapunt kan en mag indienen en dit conform :

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

  § 4. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig paragraaf 3. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.

maw: u of een andere mede-eigenaar kan tijdig een agendapunt indienen , zodat de AV daarover kan overleggen en een besluit/beslissing kan nemen….Deze beslissing is dan uitvoerbaar en moet gerespecteerd worden. (= contractuele overeenkomst)

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

agendapunten indienen :

https://blog.smartsyndic.be/qa/algemene-vergadering-indienen-agendapunten/

https://www.adbe.be/faq/hoe-krijg-ik-een-punt-op-de-agenda-van-de-algemene-vergadering

lebragard Posted new comment november 13, 2022

dient dit niet op de eerstvolgende AV bekrachtigd, geratificeerd te worden aub? = agendapunt indienen ter bespreking en beslissing met het wat en hoe ect….

enkel via de jaarlijkse statutaire vergadering kan gebeuren aub?
en/of via een BAV.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link