Niet uitvoeren van een beslissing.

Word je eigen syndicus

422 keren bekekenAlgemene Vergaderingalg vergadering uitvoeren beslissing

Door de gebrekkige informatie en communicatie van de Syndicus en de Raad van Mede-eigendom had ik het initiatief genomen om als Commissaris van de Rekeningen, ook, eigenaar, de vergaderingen te mogen bijwonen.
Bijgevolg had ik volgend agendapunt aan de AV toegevoegd: “Toelating dat de Commissaris van de Rekeningen de vergaderingen van Raad van Mede-eigendom mag bijwonen zonder stemrecht”.

Dit werd op de AV met 74,3  %  goedgekeurd.

Na de goedkeuring heeft de Raad van Mede-eigendom nog het volgende in het verslag laten opnemen:

“Bij de vergadering van de raad is als een rekeningcommissaris aanwezig (door cumul van de voorzitter die tevens rekeningcommissaris is). Bovendien worden er geen financiële beslissingen genomen, behalve onderhoud en herstellingen; alle andere beslissingen worden altijd voorgelegd aan en behoren to de uitsluitende bevoegdheid van de AV.

Burg. Wetboek Art.93.1: De AV wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij reglement van inwendige orde worden bepaald.

RIO Art.7.2.: De commissaris van de rekeningen heeft tot taak om de rekeningen en de boekhouding  van de vereniging van mede-eigenaars na te zien en daarover verslag uit te brengen aan de AV.”

Commentaar van syndicus:

“De enige taak van de rekeningcommissaris van de rekeningen is de controle van de rekeningen en de boekhouding. Aanwezigheid bij de vergaderingen van de raad van mede-eigendom overschrijdt zowel de wettelijke als de statutaire bevoegdheid van de rekeningcommissaris.”

Conclusie: toch werd dit agendapunt goedgekeurd en mogen bijgevolg de commissarissen der rekeningen de vergadering bijwonen, toch?

VRAAG: Na 6 maand blijkt dat de syndicus en de raad het goedgekeurde agendapunt niet uit te voeren en nodigen de 3 commissarissen van de rekeningen niet uit.

WAT NU , , ,

lebragard Vraag beantwoord november 15, 2022

Graag meer achtergrondinformatie.

Over hoeveel kavels gaat het hier?

3 CvR lijkt ons een beetje teveel van het goede.

Kan dit niet beperkt worden tot een woordvoerder?

Verder geldt natuurlijk het op deze website veel besproken “kracht van het gewijsde”.

dilbeccha1 Vraag beantwoord november 15, 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This